Organisatie windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Wind op Land wordt ondersteund door alle partners van de Landelijke Uitwerking Windenergie (LUW).

Het LUW is een samenwerkingsverband voor het realiseren van windenergie op land. Partners bij het aangaan van het samenwerkingsverband waren de ministeries van VROM, EZ, LNV en Defensie, NWEA, ODE, IPO, VNG en natuur- en milieuorganisaties.

Vanaf oktober 2010 zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken (EZ) verantwoordelijk voor het onderwerp windenergie. I&M waar het gaat om de ruimtelijke inpassing, EZ voor het behalen van de landelijke doelstelling.

Redactie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de redactie van dit portal, op basis van de inbreng van experts. Een klankbordgroep adviseert over de structuur en de inhoud en komtdaarvoor 2 keer per jaar bijeen. In de klankbordgroep zijn provincies, gemeenten, marktpartijen en belangenorganisaties vertegenwoordigd.

Gerelateerde documenten

Service menu right