Participatie windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Veel windenergieprojecten op land zorgen lokaal voor turbulentie. Tegenstanders én voorstanders van een concreet windpark komen veelal met een stortvloed aan vragen, opmerkingen en suggesties.

Ook inwoners die (nog) geen standpunt hebben ingenomen willen meer weten over wat ze te wachten staat.

Wie in een vroeg stadium zorgt voor voldoende informatie over het windenergieproject of, beter nog, de omgeving actief bij de ontwikkelingen betrekt, verhoogt haar kans op succes. Actieve betrokkenheid van de locale bevolking kan veel weerstand en wrijving voorkomen en vergroot over het algemeen het draagvlak. Minstens zo waardevol voor een project is het als mogelijke tekortkomingen vroegtijdig aan het licht komen en zo tot verbetering van de plannen leiden. Ook deze signalerende functie is het gevolg van actieve participatie van zo veel mogelijk mensen.

Actieve betrokkenheid

De kern van participatie is actieve betrokkenheid van belanghebbenden en andere geïnteresseerden. We bieden u een toolbox actieve betrokkenheid bij windenergie aan waarin u een aantal instrumenten vindt, die de participatie in een windmolenproject kunnen verbeteren. Ze kunnen puur informatief zijn of aansporen tot intensieve betrokkenheid bij het ontwerpproces of de exploitatie. De beschreven instrumenten dienen als inspiratie en als basis voor toepassing in uw eigen proces. Ze zijn eerder in de praktijk toegepast en in de beschrijving kunt u de opgedane ervaringen lezen. Natuurlijk is iedere situatie uniek en de instrumenten vergen dan ook een vertaling om ze voor uw eigen project op maat te snijden.

We onderscheiden drie hoofdvormen van participatie:

  • participatie in het (ruimtelijk) besluitvormingsproces, inclusief betrokkenheid bij de ontwikkeling van de plannen
  • financiële betrokkenheid
  • organisatorische betrokkenheid

Participatie richt zich op verschillende (groepen) mensen:

  • direct omwonenden
  • overige inwoners van de gemeente en de regio
  • lokale ondernemers
  • belangenorganisaties
  • mensen die willen beleggen in een duurzame toekomst
  • exploitanten van windprojecten elders, die door ruimtelijk beleid op eigen grond geen windenergieproject kunnen realiseren

Hoewel participatie een waarde in zichzelf is – betrokkenheid van mensen bij ontwikkelingen in de gemeenschap – heeft het ook specifieke voordelen voor uw windmolenproject. U kunt participatie-instrumenten inzetten om het draagvlak te vergroten, om de inhoudelijke kwaliteit van de plannen te verhogen, om mensen te verleiden om financieel te participeren in het windproject of organisatorisch deel te nemen in een op te zetten lokaal duurzaam energiebedrijf.

Gerelateerde documenten

Service menu right