Ruimtelijke ontwikkeling windenergie

Meer artikelen
Windenergie op land

Windmolens hebben invloed op het landschap waarin zij staan. Ze zijn door hun lengte van verre zichtbaar en gezichtsbepalend. Mensen beleven het landschap op zeer verschillende wijze. Bij het plaatsen van windparken moet dus goed gekeken worden waar de windmolens het beste passen.

Windenergie kan gecombineerd worden met andere ruimtelijke functies. Daarbij is windenergie in bossen of natuurgebieden een van de opties.

Herstructureren betreft het opruimen van oude molens in combinatie met het opnieuw (vaak op andere plekken) plaatsen van modernere en efficiëntere windturbines. Dit is een complexe opgave, waarbij vele en vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Herstructurering van windturbines kan een belangrijke bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit en een duurzame energiehuishouding.

Gerelateerde artikelen

Een choreografie voor 1000 molens

De publicatie 'Een choreografie voor 1000 molens' is een initiatief van Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap.

Service menu right