Adviesbureaus

Meer artikelen
Windenergie op land

Advies- en ingenieursbureaus helpen initiatiefnemers, projectontwikkelaars, exploitanten en overheid bij het ontwikkelen en realiseren van windparken.

De begeleiding door een adviesbureau kan op verschillende momenten in het project wenselijk zijn. Sommige adviesbureaus zijn gespecialiseerd in duurzame energie. Zij kunnen bijvoorbeeld breed meedenken met gemeenten over windenergiebeleid, of een plan voor een windpark doorlichten op haalbaarheid. Vaak worden ook adviesbureaus ingeschakeld voor een specifiek deel van het traject. Bijvoorbeeld voor aanpassing van bestemmingsplannen, juridische procedures, het opstellen van milieueffectrapportages of advies over bijvoorbeeld flora en fauna.

Service menu right