ARCHIEF Kennisinstituten

Windenergie op land

Verschillende kennisinstituten houden zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van windenergie. Diverse organisaties bundelden hun krachten in NODE, het Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening.

Dit platform informeert publiek, pers, beleidsmakers en bedrijfsleven over de status en trends rond onderzoek op het gebied van duurzame energievoorziening. Windenergie is een van de onderzoeksgebieden. Hoofdrolspelers op het vlak van kennis en het opleiden van ingenieurs zijn de TU Delft en het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland). Ook zijn zij betrokken bij NODE.

Delft University of Technology (DUT)

De Delft University of Technology (DUT) is vanaf 1976 betrokken bij onderzoek en onderwijs op het gebied van windenergie. Aan de universiteit is Gijs van Kuik verbonden, de enige hoogleraar windenergie in Europa. De Delft University Wind Energy Research Institute (Duwind) is de verzameling van de activiteiten op het gebied van windenergie van vier faculteiten van de TUDelft:

  • Civil Engineering and Geoscience
  • Aerospace Engineering
  • Electrotechnical Engineering
  • Design Engineering Production

De universiteit heeft inmiddels de krachten gebundeld met technische universiteiten in Twente en Eindhoven. Zij vormen zo de nieuwe 3TU.Federatie.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

De Unit Windenergie is onderdeel van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Deze organisatie richt zich op energieonderzoek en ontwikkeling. De Unit Windenergie neemt een positie in tussen universiteiten en de industrie. De diensten en kennis hebben betrekking op alle aspecten van windenergie.

Alterra

Alterra is een kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Het instituut bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Zoals kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat en recreatie. Alterra maakt deel uit van het Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Alterra deed verschillende onderzoeken op het gebied van windenergie zoals: ecologische effecten, kansen kaarten en beleving van landschap.

ACCRES

ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en is sinds 2007 het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group. Zij zijn beiden onderdeel van Wageningen UR. ACRRES werkt samen met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs. Het centrum ontwikkelt, test en demonstreert duurzame energie op basis van zon, wind en biomassa en toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen. Ook biedt het centrum leermogelijkheden op basis hiervan.

TNO

TNO is de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt in de kennisketen tussen de wetenschap en bedrijven en organisaties. TNO is op verschillende manier betrokken bij windenergie. Zo schakelt het ministerie van Defensie het instituut in om windturbineplannen te beoordelen op mogelijke radarverstoring.

Service menu right