Netbeheerders

Meer artikelen
Windenergie op land

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het elektriciteitsnetwerk. Ze zorgen voor het transport van elektriciteit. De netbeheerder zorgt er dus ook voor dat de stroom, die door een windturbine produceert, in het elektriciteitsnet terecht komt. De netbeheerder moet zorgen dat er voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit is om in de totale capaciteitsbehoefte te voorzien.

Per regio is een vaste netbeheerder aangewezen. De Energiekamer ziet erop toe dat netbeheerders hun alleenrecht niet misbruiken door bijvoorbeeld te hoge tarieven voor transport te rekenen. De Energiekamer stelt jaarlijks transport- en aansluittarieven per netbeheerder vast.

Kaart regionetbeheerders

Certificering

Energie van windturbines moet gecertificeerd worden als duurzaam opgewekte energie. Dit is nodig om het mee te kunnen tellen in de doelstellingen voor duurzame energie. In Nederland geeft CertiQ (dochter van netbeheerder TenneT) internationaal erkende certificaten uit. De regionale netbeheerder controleert de installatie en test of de elektriciteit op de juiste manier wordt gemeten. Op basis van deze gegevens geeft CertiQ een certificaat uit. Dit certificaat is dus pas vlak voor of na oplevering van de windturbines beschikbaar.
 

Service menu right