Normen en certificaten

Windenergie op land

Windturbines moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen.

Voor de veiligheid van de omgeving is de zogenaamde risicozonering in het activiteitenbelsuit van belang. Voor veiligheidseisen ten aanzien van de constructie, onderhoud, prestatie en netaansluiting bestaan verschillende normen.

Bijna alle normen voor windturbines worden in Nederland overgenomen van mondiale normen (met name de NEN-EN-IEC 61400 serie).

Slechts enkele normen die rechtstreeks verband houden met Europese richtlijnen en die niet mondiaal zijn afgesproken, worden op Europees niveau gemaakt. Daarna worden ze als Nederlandse norm overgenomen (NEN-EN 50308, NEN-EN 50373).
Uniek Nederlandse normen worden niet meer gemaakt of bijgehouden. Voor alle uniek Nederlandse normen die er ooit waren zijn nu actuele mondiale of Europese versies beschikbaar.

Nederlandse normcommissie

Bij het opstellen van normen voor windturbines wordt het Nederlandse belang behartigd door de Nederlandse normcommissie voor windturbines bij NEN, NEC 88. Deze staat open voor alle Nederlandse belanghebbenden, die samen op basis van consensus technische normen opstellen. Nederland voert bovendien het secretariaat van zowel de mondiale (IEC/TC 88) als Europese (CLC/TC 88) normcommissies.
Normen zijn vrijwillig en dus niet bindend. Met normen kan echter wel aan wet- en regelgeving worden voldaan. In de praktijk is dat bijna altijd de meest efficiënte wijze. Daarom worden normen vaak beschouwd als wet- en regelgeving.

Certificering

Aan de hand van een certificaat kan een fabrikant aantonen dat een windturbine aan de normen voldoet. De ontwikkeling van een windturbine (op basis van de bestaande normen) duurt een paar jaar en certificeren kan ook zo maar een half jaar of langer duren. Aangezien dit bovendien een kostbare aangelegenheid is, zal een turbine meestal maar één keer gecertificeerd worden en heeft dat certificaat een aflopende geldigheid. Ondertussen kan een nieuwe editie van een norm verschijnen. Het kan dus voorkomen dat er turbines worden aangeboden die naar een eerdere editie van een norm zijn ontworpen en gecertificeerd. Zolang het certificaat nog geldig is en niet in strijd met wetgeving, is de praktijk dat die windturbines nog gewoon aangeschaft en geplaatst kunnen worden. Geadviseerd wordt wel om zo veel mogelijk met de nieuwste versies van de normen te werken. Certificeren van windturbines (volgens NEN-EN-IEC 61400-22) kan bij daarvoor geaccrediteerde certificeringsinstituten.

Bestaande normen

Voor windturbines bestaan normen voor:

Ontwerpeisen en testen:

 • NEN-EN-IEC 61400-1:2005 + A1:2010 Windturbines - Deel 1: Ontwerpeisen
 • NEN-EN-IEC 61400-2:2006 Windturbines - Deel 2: Ontwerp eisen van kleine windturbines
 • NEN-EN-IEC 61400-3:2009 Windturbines - Deel 3: Ontwerpeisen voor offshore windturbines
 • NEN-ISO 81400-4:2005 + C1:2005 Windturbines - Deel 4: Ontwerpen en specificaties van tandwielkasten
 • NPR-IEC/TS 61400-13:2001 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 13: Meting van mechanische belasting
 • NPR-IEC/TS 61400-23:2001 Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades
 • NEN-EN-IEC 61400-24:2010 Wind turbines - Deel 24: Bliksembeveiliging

Milieu:

 • NEN-EN-IEC 61400-11:2003 + A1:2006 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestische geluidshinder
 • NPR-IEC/TS 61400-14:2005 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 14: Verklaring van geluidsniveau en toonsoortwaarde

Netaansluiting en prestatie:

 

 • NEN-EN-IEC 61400-12-1:2006 Windturbines - Deel 12-1: Vermogensprestatiemetingen van elektriciteit producerende windturbines
 • NEN-EN-IEC 61400-21:2009 Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
 • NEN-EN-IEC 61400-25-1:2007 Windturbines - Deel 25-1: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Algemene beschrijving van principes en modellen
 • NEN-EN-IEC 61400-25-2:2007 Windturbines - Deel 25-2: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatiemodellen
 • NEN-EN-IEC 61400-25-3:2007 Windturbines - Deel 25-3: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Informatie-uitwisselingsmodellen
 • NEN-EN-IEC 61400-25-4:2008 Windturbines - Deel 25-4: Communicatie voor bewaking en besturing van windmolenparken - Afstemming voor communicatieprofie
 • NEN-EN-IEC 61400-25-5:2007 Windturbines - Deel 25-5: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Conformiteitsbeproeving
 • NEN-EN-IEC 61400-25-6:2011 Windturbines - Deel 25-6: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales - Logische gegevensklassen voor toestandbewaking
 • NPR-IEC/TS 61400-26-1:2011 Windturbines - Deel 26-1: Tijdgebaseerde beschikbaarheid voor windturbine systemen

Certificering:

 

 • NEN-EN-IEC 61400-22:2011 Generatorsystemen voor windturbines - Deel 22: Conformiteitsbeproeving en certificatie.

EMC-richtlijn:

 

 • NPR-CLC/TR 50373:2004 Windturbines - Elektromagnetische compatibiliteit

Machinerichtlijn:

 

 • NEN-EN 50308:2004 Windturbines - Veiligheidsmaatregelen - Eisen voor ontwerp, gebruik en onderhoud

Alle normen zijn tegenwoordig standaard in het Engels.
Normen worden meestal elke 5 jaar herzien. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan nieuwe normen voor onder andere: rotorbladen, ontwerp masten en funderingen en energieprestatie.

 

Meer informatie over normen voor Windturbines

Voor vragen over normen voor Windturbines kunt u terecht bij:
NEN, Martijn Geertzen (015) 26 90 229
 

 

Service menu right