Windenergie op land

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen en of u subsidies kunt krijgen? Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkeling van windenergie.

In 2013 sloten overheid en marktpartijen het Energieakkoord voor duurzame groei met de afspraak om in 2020 6.000 MW windenergie in gebruik te hebben. Uit de Monitor Wind op Land blijkt dat er eind 2017 3.249 MW windvermogen operationeel was. Er ligt dus nog een flinke opgave tot 2020. Maar ook daarna zal wind op land belangrijk zijn voor de duurzame energiebehoefte in Nederland.

Subsidies en financiering

Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Dan zijn er nog de bouwkosten van het windpark, de aanschaf van de windturbines, de netinpassing en de kosten van beheer en onderhoud als het windpark eenmaal draait. Kom ook meer te weten over woningwaarde en planschade bij windprojecten.

Meer over Subsidies en financiering windprojecten

Vermogen en monitoring windparken

De monitor Wind op land 2017 beschrijft per provincie de voortgang van windenergie op land. De monitor is een belangrijk hulpmiddel waarmee de provinciale doelstellingen voor 2020 inzichtelijk worden.

De provinciale opgaves tellen samen op tot de nationale doelstelling van 6.000 MW operationeel vermogen wind op land. Verder blijkt uit de monitor dat eind 2017 het operationele vermogen eind 2020 op ongeveer 5.153 MW is geschat. Dit is een stijging van 577 MW ten opzichte van de monitor over 2016.

Ook is in Nederland 867 MW (14,5%) meer projectcapaciteit gepland dan strikt benodigd voor de doelstellingen in 2020. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de vorige monitor.

Infographic Megawatt doelstelling per provincie

Meer weten?

Download:

Service menu right