Windenergie op zee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windenergie op zee

De Nederlandse Noordzee biedt ruimte voor windmolens. Op sommige plaatsen zijn al windparken in bedrijf. Op andere plaatsen mogen bedrijven nieuwe windmolens bouwen. Wij organiseren de aanvraagprocedure (tender) voor de vergunningen van nieuwe windparken.

Windenergie op zee

Windenergie op zee na 2030

Wind op zee is een van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. Het is onmisbaar in het realiseren van een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

Windparken in voorbereiding

In de Noordzee komen kavels vrij voor nieuwe windparken. Ontwikkelaars kunnen via een tender een vergunning aanvragen en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT. Bekijk de tenders:

Windparken in aanbouw

Op een aantal plaatsen in de Noordzee worden windparken gebouwd. Deze windparken hebben een vergunning van de Nederlandse overheid:

Windparken in bedrijf

Een deel van onze energie komt van windmolens in de Noordzee. Bekijk welke windparken elektriciteit leveren aan het Nederlandse net:

Onderzoeken

Wij voeren verschillende soorten onderzoek uit in de windenergiegebieden. Ontwikkelaars van windparken kunnen de gecertificeerde data uit deze onderzoeken gebruiken bij het aanvragen van een vergunning. Bekijk onze onderzoeken:

Algemeen en Wet- en regelgeving

Wilt u weten wat de regels zijn voor het aanwijzen van een locatie voor windparken op de Noordzee? Of wilt u weten wat wel en niet mag bij de bouw, exploitatie en de aansluiting op het elektriciteitsnet? Bekijk de Nederlandse wet- en regelgeving over windenergie op zee:

Inspraak

Wilt u meepraten of meedenken over een windpark op de Noordzee of de verbinding met het elektriciteitsnet? Of wilt u een zienswijze indienen over een besluit? Bureau Energieprojecten ondersteunt bij de formele inspraakprocedure.

Innovatie op de Noordzee

Op de Noordzee gebeuren al veel activiteiten: het winnen van olie en gas, zeevaart en het vangen van vis. Ook wekken we duurzame energie op via windmolens. Maar er is ook ruimte voor nieuwe ideeën.

Internationaal ondernemen

Levert u als Nederlandse onderneming producten en diensten op het gebied van duurzame energie? En wilt u uw exportkansen maximaal benutten? Werk samen met de Nederlandse overheid, ambassades, brancheorganisaties en het bedrijfsleven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.