Zonne-energie

Wilt u de zon gaan benutten als energie? U kunt zonne-energie omzetten in stroom of warmte. Dit noemen we zonnestroom en zonnewarmte. U draagt daarmee bij aan een duurzame energievoorziening en bespaart kosten.

Voor wie?

Ondernemers en particulieren, onderzoekers, ontwikkelaars en installateurs.

Inspiratie opdoen?

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van zonne-energie. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Op de hoogte blijven

  • Bekijk onze nieuwsberichten over Zonne-energie. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.
  • In onze evenementenkalender vindt u verschillende Zonne-energie-evenementen.

Publicaties

Beleid

Vanuit Europa verplicht de RES-directive (EU-richtlijn Hernieuwbare energie) lidstaten om met duurzame energie aan de slag te gaan, dus ook met zonnestroom en zonnewarmte.

Belangrijke aspecten uit deze richtlijn op het gebied van zonne-energie zijn:

  • In nationale actieplannen moeten lidstaten aangeven op welke wijze zij de toepassing van Duurzame Energie stimuleren.
  • Voorbeeldfunctie publieke gebouwen door verplicht aandeel duurzame energie.

De Nederlandse overheid voert een Topsectoren beleid voor de energiesector, Onderdeel van dit beleid is de TKI-Solar Energy.

Meer weten?

Service menu right