Zonne-energie

Wilt u de zon gaan benutten als energie? U kunt zonne-energie omzetten in stroom of warmte. Dit noemen we zonnestroom en zonnewarmte. U draagt daarmee bij aan een duurzame energievoorziening en bespaart kosten.

Voor wie?

Ondernemers en particulieren, onderzoekers, ontwikkelaars en installateurs.

Inspiratie opdoen?

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van zonne-energie. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Op de hoogte blijven

  • Bekijk onze nieuwsberichten over Zonne-energie. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.
  • In onze evenementenkalender vindt u verschillende Zonne-energie-evenementen.

Publicaties

Beleid

Vanuit Europa verplicht de RES-directive (EU-richtlijn Hernieuwbare energie) lidstaten om met duurzame energie aan de slag te gaan, dus ook met zonnestroom en zonnewarmte.

Belangrijke aspecten uit deze richtlijn op het gebied van zonne-energie zijn:

  • In nationale actieplannen moeten lidstaten aangeven op welke wijze zij de toepassing van Duurzame Energie stimuleren.
  • Voorbeeldfunctie publieke gebouwen door verplicht aandeel duurzame energie.
Per eind 2012 moest elke lidstaat een certificeringsregeling en opleidingstructuur voor installateurs hebben.

De Nederlandse overheid voert een Topsectorenbeleid voor de energiesector.

Meer weten?

Service menu right