Zonne-energie

Wilt u als ondernemer of particulier de zon gaan benutten als energie? U kunt zonne-energie omzetten in stroom of warmte. Dit noemen we zonnestroom en zonnewarmte. U draagt daarmee bij aan een duurzame energievoorziening en bespaart kosten.

De toepassing zonnestroom maakt elektriciteit die u zelf kunt gebruiken of leveren aan het elektriciteitsnet. In het regeerakkoord staat dat de huidige salderingsregeling een andere vorm krijgt. De bedoeling is om de nieuwe regeling vanaf 2021 van start te laten gaan.

De toepassing zonnewarmte maakt warm water dat u gebruikt om bijvoorbeeld te douchen of een ruimte te verwarmen.

Beleid

Vanuit Europa verplicht de RES-directive (EU-richtlijn Hernieuwbare energie) lidstaten om met duurzame energie aan de slag te gaan, dus ook met zonnestroom en zonnewarmte.

Belangrijke aspecten uit deze richtlijn op het gebied van zonne-energie zijn:

  • in nationale actieplannen moeten lidstaten aangeven op welke wijze zij de toepassing van Duurzame Energie stimuleren.
  • voorbeeldfunctie publieke gebouwen door verplicht aandeel duurzame energie.

Service menu right