Publicaties Zonne-energie

De publicaties over zonne-energie, zoals onderzoeken, rapporten, stappenplannen, juridische informatie en checklists kunt u downloaden.

Zonnewarmte - markt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert jaarlijks over de markt voor zonnewarmte in het rapport 'Hernieuwbare Energie in Nederland'. Er staan nu ruim 100.000 zonneboilers in Nederland. De gegevens zijn ook op te vragen via het onderdeel statline van het CBS.

Holland Solar is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zonnewarmtesystemen. Veel fabrikanten en importeurs zijn hier lid van. De verkoop aan particulieren loopt meestal via de installateurs.
 
Prijsinformatie over de producten is afhankelijk van het systeem en de locatie. Voor particulieren geeft Milieu Centraal wel indicaties.
 
De andere marktsegmenten zijn kleiner en daarover is weinig marktinformatie beschikbaar. CBS geeft nog wel gegevens over de markt voor zwembadsystemen.

Relevante informatie:

Zonnewarmte - kwaliteit

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

Ontwerprichtlijnen kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van ontwerp en uitvoering. Opdrachtgevers gebruiken algemene richtlijnen bij de beoordeling van offertes of oplevering van uitgevoerd werk. Zij kunnen in de aanbestedingsfase of offerteaanvraag eisen dat tijdens de realisatie gewerkt wordt met specifieke richtlijnen of checklists.

De basis voor de meeste richtlijnen is het Handboek zonne-energie van ISSO.

Opleidingen, register en keurmerken

De overheid heeft samen met de branche een leergang Zonne-energie opgezet voor installateurs. Deze is onder meer te volgen bij BDA. Voor zonnewarmte bestaat er een theorie- en een praktijkopleiding, inclusief examen en praktijktoets. Dit leidt tot een Cito-certificaat, dat wordt opgenomen in Qbisnl is het openbare register voor gecertificeerde installateurs. Op Qbisnl worden ook andere keurmerken dan de SEI-erkenning en het Zonnekeur van Holland Solar opgenomen.

Normen

NEN-EN-12975

De Nederlands/Europese norm NEN-EN-12975 specificeert de testmethode voor het testen van de duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid van zonnecollectoren toegepast in zonnewarmtesystemen. Deze norm bevat ook testmethoden om de thermische opbrengst van een zonnecollector te bepalen.

NEN-EN-12976

Deze Nederlands/Europese norm specificeert de testmethode voor het testen van de duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een geheel zonnewarmtesysteem. Deze norm bevat ook testmethoden om de thermische opbrengst van een geheel systeem te bepalen.

NPR7976

Deze praktijkrichtlijn beschrijft de berekening van de opbrengst van een zonnewarmtesysteem onder Nederlandse referentieomstandigheden zoals Nederlandse tappatronen, klimaat en tapwatertemperaturen.

Deze normen zijn te bestellen bij NEN.

Service menu right