Publicaties Zonne-energie

De publicaties over zonne-energie, zoals onderzoeken, rapporten, stappenplannen, juridische informatie en checklists kunt u downloaden.

Zonnewarmte - markt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert jaarlijks over de markt voor zonnewarmte in het rapport: 'Hernieuwbare Energie in Nederland'. Er staan nu ruim 100.000 zonneboilers in Nederland. De gegevens zijn ook op te vragen via het onderdeel statline van CBS.

Holland Solar is de branche-organisatie voor de aanbieders van zonnewarmtesystemen. Een groot deel van de fabrikanten en importeurs is lid van Holland Solar. De verkoop aan particulieren is meestal via de installateurs.
 
Prijsinformatie over de producten is afhankelijk van het systeem en de locatie waar het geplaatst wordt. Voor particulieren geeft milieucentraal wel indicaties.
 
De andere marktsegmenten zijn kleiner en daarover is weinig marktinformatie beschikbaar. CBS geeft nog wel gegevens over de markt voor zwembadsystemen.

Relevante informatie:

Zonnewarmte - kwaliteit

Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

Ontwerprichtlijnen kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van ontwerp en uitvoering. Opdrachtgevers gebruiken algemene richtlijnen bij de beoordeling van offertes of oplevering van uitgevoerd werk. Zij kunnen in de aanbestedingsfase of offerteaanvraag eisen dat tijdens de realisatie gewerkt wordt met specifieke richtlijnen of checklists.

De basis voor de meeste richtlijnen is het Handboek zonne-energie van ISSO.

Opleidingen, register en keurmerken

De overheid heeft samen met de branche een leergang Zonne-energie opgezet voor installateurs. Deze leergang is onder andere bij BDA te volgen. Voor zonnewarmte bestaat er een theorie- en een praktijkopleiding, die worden afgesloten met een examen respectievelijk praktijktoets. Dit leidt tot een Cito-certificaat, dat wordt opgenomen in Qbisnl is het openbare register voor gecertificeerde installateurs. Op Qbisnl worden ook andere keurmerken als de SEI-erkenning en het Zonnekeur van Holland Solar opgenomen.

Normen

NEN-EN-12975

De Nederlands/Europese norm NEN-EN-12975 specificeert de testmethode voor het testen van de duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid van zonnecollectoren toegepast in zonnewarmtesystemen. Deze norm bevat ook testmethoden om de thermische opbrengst van een zonnecollector te bepalen.

NEN-EN-12976

Deze Nederlands/Europese norm specificeert de testmethode voor het testen van de duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een geheel zonnewarmtesysteem. Deze norm bevat ook testmethoden om de thermische opbrengst van een geheel systeem te bepalen.

NPR7976

Deze praktijkrichtlijn beschrijft de berekening van de opbrengst van een zonnewarmtesysteem onder Nederlandse referentieomstandigheden zoals Nederlandse tappatronen, klimaat en tapwatertemperaturen.

Deze normen zijn te bestellen bij NEN.

Service menu right