Service menu right

Zonnestroom

Zonnecellen, zonnepanelen, zonnestroom, zon-pv, of photovoltaïsche zonne-energie: het zijn allemaal termen voor dezelfde techniek. De officiële benaming voor zonnestroomtechnologie is kortweg PV, van het Engelse 'photovoltaic'. Wij hanteren op deze pagina de term zonnestroom.

Duurzame energie

Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. Zelfs meer dan we verbruiken. De hoeveelheid zoninstraling – en de daaruit te halen energie – is vele malen groter dan het energiegebruik. Ook in Nederland. Er zijn dan ook volop kansen voor zonnestroom, elektriciteit opgewekt door fotovoltaïsche systemen (PV-systemen). Vooral via daken en gevels van woningen en andere gebouwen. Juist in een dichtbevolkt land als Nederland zijn die er voldoende. Bovendien is de kwaliteit en daarmee de opbrengst van de huidige generatie PV-systemen sterk verbeterd.

Beleid

De Nederlandse overheid stimuleert toepassing van zonnestroom in de gebouwde omgeving, op en aan gebouwen. Het accent ligt niet op zo veel mogelijk meters maken, maar op het 'lerend implementeren'. De overheid wil zo de markt en infrastructuur klaarmaken voor de grootschalige uitrol van zonnestroom.

Zon-PV op daken

Er zijn 31 datafactsheets beschikbaar die inzicht bieden in het potentieel van zon-PV op dak binnen gemeenten. Deze factsheets ondersteunen lokale overheden met het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen en de aanpak van zon op dak. De sheets zijn geclusterd per RES-regio (Regionale Energiestrategie) en geven een overzicht van:

  • het reeds gerealiseerde vermogen aan zonne-energie
  • het te verwachten vermogen (pijplijn)
  • het realistisch potentieel
  • eventuele kansen voor realisatie in combinatie met de huidige congestiegebieden

Download de factsheet(s) vanaf de pagina Factsheets Regionale Energietransitie (RES).

Downloads: