Service menu right

Zonnestroom

19-03-2020, 15:42

Zonnecellen, zonnepanelen, zonnestroom, zon-pv, of photovoltaïsche zonne-energie: het zijn allemaal termen voor dezelfde techniek. De officiële benaming voor zonnestroomtechnologie is kortweg PV, van het Engelse 'photovoltaic'. Wij hanteren op deze pagina de term zonnestroom.

Duurzame energie

Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. Zelfs meer dan we verbruiken. De hoeveelheid zoninstraling – en de daaruit te halen energie – is vele malen groter dan het energiegebruik. Ook in Nederland. Er zijn dan ook volop kansen voor zonnestroom, elektriciteit opgewekt door fotovoltaïsche systemen (PV-systemen). Vooral via daken en gevels van woningen en andere gebouwen. Juist in een dichtbevolkt land als Nederland zijn die er voldoende. Bovendien is de kwaliteit en daarmee de opbrengst van de huidige generatie PV-systemen sterk verbeterd.

Beleid

De Nederlandse overheid stimuleert toepassing van zonnestroom op en aan gebouwen en in de gebouwde omgeving. Om met zon zoveel mogelijk bij te dragen aan de klimaatdoelen, werkt de overheid samen met branches en marktpartijen aan:

  • verdere kostprijsreductie;
  • opslag- en netcapaciteit voor de opgewekte zonproductie;
  • een goede opbrengst, kwaliteit en veiligheid van installaties.

Meervoudig, efficiënt ruimtegebruik en participatie stimuleren zijn belangrijk. Dit zorgt voor voldoende ruimte voor alle gewenste maatschappelijke en economische functies en een gezonde leefomgeving.

Zon-PV op daken

Er zijn 31 datafactsheets beschikbaar die inzicht bieden in het potentieel van zon-PV op dak binnen gemeenten. Deze factsheets ondersteunen lokale overheden met het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen en de aanpak van zon op dak. De sheets zijn geclusterd per RES-regio (Regionale Energiestrategie) en geven een overzicht van:

  • het reeds gerealiseerde vermogen aan zonne-energie;
  • het te verwachten vermogen (pijplijn);
  • het potentieel op daken te bepalen op basis van beschikbare netcapaciteit en geschikt dakoppervlak;
  • eventuele kansen voor realisatie in combinatie met de huidige congestiegebieden.

Download de factsheets vanaf de pagina Factsheets Zon.

Kwaliteit en vakmanschap

Duurzame energie systemen moeten voldoen aan kwaliteitseisen van de overheid en/of installatie-branche. Het ontwerpen, implementeren en onderhouden vraagt om vakmanschap. Voor ontwerpers en installateurs zijn er daarom mogelijkheden voor scholing en certificering. Meer informatie vindt u op Installateur duurzame energie.

Daarnaast zijn er ook richtlijnen van de brandweer, verzekeraars en telecomsector. Meer informatie hierover vindt u op:
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.