Zonnestroom

Zonnecellen, zonnepanelen, zonnestroom, zon-pv, PV of photovoltaïsche zonne-energie: het zijn allemaal termen voor dezelfde techniek. De officiële benaming voor zonnestroomtechnologie is kortweg PV, van het Engelse 'photovoltaic'. Wij hanteren op deze pagina de term 'zonnestroom'.

Duurzame energie

Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. Zelfs meer dan we verbruiken. De hoeveelheid zoninstraling – en de daaruit te halen energie – is vele malen groter dan het energiegebruik. Ook in Nederland. Er zijn dan ook volop kansen voor zonnestroom, elektriciteit opgewekt door fotovoltaische (PV) systemen. Vooral via daken en gevels van woningen en andere gebouwen. Juist in een dichtbevolkt land als Nederland zijn die er voldoende. Bovendien is de kwaliteit en daarmee de opbrengst van de huidige generatie PV-systemen sterk verbeterd.

Beleid

De Nederlandse overheid stimuleert toepassing van zonnestroom in de gebouwde omgeving, op en aan gebouwen. Het accent ligt niet op zoveel mogelijk meters maken, maar op het 'lerend implementeren'. De overheid wil zo de markt en infrastructuur klaarmaken voor de grootschalige uitrol van zonnestroom tussen 2015 en 2020. De Nederlandse doelstellingen uit het werkprogramma Schoon & Zuinig zijn voor zonnestroom onder meer uitgewerkt in:

Publicaties

Bekijk op de pagina publicaties over zonnestroom.

Meer weten?

Service menu right