Zonnewarmte

Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een gebouw of bedrijf. De bekendste toepassing is de zonneboiler waarin de warmte wordt gebruikt voor het maken van warmtapwater.

Techniek

Een systeem voor zonnewarmte bestaat meestal uit een zonnecollector die het zonlicht opvangt en omzet in warmte (meestal warmwater). De energie wordt over het algemeen opgeslagen in een voorraadvat en vandaaruit gebruikt voor d e toepassing.

Toepassingen

De zonneboiler

In een zonneboiler wordt de warmte gebruikt om warm tapwater te maken. Deze techniek vindt vooral toepassingen in gebouwen waar ook een grote warmtapwatervraag is, zoals in woningen. Grote zonneboilers kunnen ook gebruikt worden voor industriële toepassingen.

De zonneverwarmingsinstallatie

Dit is vaak een zonneboiler met een groter voorraadvat, waardoor er ook warmte geleverd kan worden voor de ruimteverwarming. Het wordt ook wel zonneboilercombi genoemd. De dekking van de vraag voor ruimteverwarming is vooral in het voor en naseizoen, omdat in Nederland in het stookseizoen de instraling van de zon te gering is om een grote dekkingsgraad te bereiken.

Zwembadcollectoren

Voor openluchtzwembaden is er een eenvoudige zonnecollector beschikbaar die geen afdekking heeft en geschikt is voor de lage temperatuur die nodig is om een openluchtzwembad te verwarmen. Doordat de collector eenvoudig is kunnen de kosten beperkt blijven en is dit een rendabele toepassing voor openluchtbaden. Voor overdekte baden is in de winter een hogere temperatuur nodig is kunnen de zwembadcollectoren maar een beperkte bijdrage leveren. Voor een douchen in zwembaden kan een gewone zonneboiler gebruikt worden.

Zonthermische daken

Bij installaties met warmtekoudeopslag is het vaak nodig om extra warmte in de bodem op te slaan. Hiervoor is een eenvoudig type zonnecollector ontwikkeld die geïntegreerd kan worden met de dakbedekking. Dit wordt een zonthermisch dak genoemd.

Drogen met luchtcollectoren

De warmte van de zon kan ook gebruikt worden in luchtcollectoren. Dit is vooral interessant voor het drogen van agrarische producten. Er zijn diverse installaties gerealiseerd voor het drogen van bloembollen.

Publicaties

Bekijk hieronder de publicaties over zonnewarmte die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het gebied van zonnewarmte heeft samengesteld.

Beleid

De Nederlandse overheid stimuleert de toepassing van zonnewarmte in de gebouwde omgeving. Hier ligt het accent op zoveel mogelijk meters maken. De Nederlandse doelstellingen uit Schoon & Zuinig zijn voor zonnewarmte uitgewerkt in het subsidieprogramma Duurzame Warmte.

Meer weten?

Service menu right