Chemiewijzer

Meer artikelen
Chemiewijzer

De chemiesector maakt volop werk van de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en productportfolio.

Daarnaast vormen innovatieve en duurzame oplossingen in de chemische sector ook vaak de sleutel naar duurzaamheid in andere sectoren.

De Chemiewijzer biedt een breed pakket informatie aan over deze onderwerpen. De Chemiewijzer ondersteunt u daarmee als ondernemer in de chemische sector bij het innoveren en verduurzamen van uw onderneming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Chemiewijzer uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De Chemiewijzer wijst u de richting naar de hiervoor relevante regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook denken onze adviseurs met u mee. Ziet u kansen om een milieuvoordeel of energiebesparing te boeken? Neem dan vrijblijvend contact op via Chemiewijzer voor een duurzame chemie.

Topsector Chemie

Naast generieke innovatieregelingen waar bedrijven uit alle sectoren gebruik van mogen maken, ondersteunt de Nederlandse overheid in het bijzonder 9 topsectoren. Eén daarvan is de Topsector Chemie. De Topsector Chemie heeft de ambitie dat Nederland in 2050 wereldwijd bekendstaat als hét land van de groene chemie. Ook wil de Topsecor dat Nederland in de wereld top drie komt te staan van producenten van slimme materialen. 

Binnen de Topsector Chemie zijn vier Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) verantwoordelijk voor de coördinatie van het publiek-private onderzoek dat in dienst staat van deze doelen. Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf uit de topsectoren is er de regeling MBK Innovatiestimulering (MIT).

Voorbeelden van innovatieprojecten

  • Bekijk innovatieprojecten die in 2010 en 2011 zijn gestart met steun van het ministerie van Economische Zaken.
  • De Routekaart Chemie 2030 toont oplossingen voor een CO2-emissiereductie van 40% in 2030.
  • Het Inspiratiedocument EEP 2017-2020 helpt u op weg om de komende periode (2017-2020) weer tot ambitieuze energiebesparingsplannen te komen. Met behulp van de kansrijke technieken en concrete praktijkvoorbeelden die hierin worden genoemd kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen van uw nieuwe energie-efficiëntieplan. Bekijk de download via onderstaande link.

Download:

Service menu right