Duurzame Chemie Chemiewijzer

Meer artikelen
Chemiewijzer

De chemiesector maakt volop werk van verduurzaming.  De chemische industrie hecht namelijk veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Zo nemen alle leden van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma  Responsible Care (RC).

Meer informatie:

Routekaart Chemie 2030

De chemiesector kijkt op het gebied van duurzaamheid ver vooruit. Zo hebben de VNCI en haar leden in 2012 ook de Routekaart Chemie 2030 opgesteld. Deze routekaart is een concrete uitwerking van de manier waarop de chemische industrie die sleutelrol wil waarmaken. De routekaart geeft een beeld van de CO2-reductiepotentie tot 2030 en inzicht in verschillende oplossingen naar duurzaamheid en vitaliteit voor de sector. De routekaart beschrijft hoe de chemische industrie in de periode 2012 - 2030 haar sleutelrol wil oppakken. Dit gebeurt door actief te werken aan randvoorwaarden en risico’s, innovatie te sturen en te monitoren. Binnen de sector zijn projecten geïdentificeerd die op verschillende niveaus gaan bijdragen aan deze reductie. De VNCI heeft hier een belangrijke coördinerende en sturende rol in.
 
Daarnaast is gekeken naar de impact van de meest relevante randvoorwaarden (onder andere level playing field). De Routekaart houdt een integrale aanpak in van onder meer energie-efficiency-verbetering, de inzet van biobased materialen, slimmer materiaalgebruik en ontwikkeling van nieuwe energiebesparende producten.

Verduurzaming van de chemie

De verduurzaming van de chemie kan onder meer worden meer gerealiseerd door 'Duurzame Productontwikkeling', 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)' en 'Resource efficiency'.

 • Duurzame Productontwikkeling
  Verduurzaming van chemie kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld toepassen van Duurzame Productontwikkeling en Duurzaam Productontwerp. Dit heeft bijvoorbeeld raakvlakken met een thema zoals cradle-to-cradle (C2C). Duurzame Productontwikkeling is ook een onderwerp binnen de Topsector Chemie en binnen de Routekaart Chemie.
   
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu.
   
 • Resource efficiency
  Resource efficiency betekent het efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen door bijvoorbeeld kringloopsluiting, efficiencyverbetering in de keten, en het gebruik van restmaterialen als grondstof.

 

Service menu right