Energie Chemiewijzer

Meer artikelen
Chemiewijzer

In de chemische industrie wordt veel energie gebruikt in processen. Bij chemische processen kan ook energie vrijkomen als restwarmte of als energierijke gasstroom op hoge druk. Het energiegebruik verminderen is een belangrijk speerpunt. Het energie-efficiëntieplan (EEP) biedt uw bedrijf inzicht in de energetische situatie en in de besparingsopties. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en geeft inzicht in het benodigde budget.

Dit inspiratiedocument helpt u op weg omde komende periode (2017-2020) weer tot ambitieuze energiebesparingsplannen te komen. Met behulp van de kansrijke technieken en concrete praktijkvoorbeelden die hierin worden genoemd kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen van uw nieuwe energie-efficiëntieplan.

Binnen de chemische industrie heeft energie verschillende functies en rollen. Brandstoffen en energie zijn de aandrijving en hulp voor de processen waarin de producten van de chemie gemaakt worden. Er is veel energie nodig om het proces (de chemische omzetting) op industriële schaal mogelijk te maken. De energievormen, 'warmte' of 'kracht', worden apart of gecombineerd opgewekt uit diverse brandstoffen, die vaak nog van fossiele oorsprong zijn.

Warmte in chemische processen

Warmte in chemische processen is nodig voor:

 • het op temperatuur brengen en houden van de processtromen (voor, tijdens en na een  reactie);
 • het scheiden van de processtromen (scheidingstechnologie);
 • het produceren van koude, door bijvoorbeeld absorptiekoeling;

Kracht in chemische processen

Kracht in chemische processen is nodig voor:

 • aandrijving van pompen, compressoren, blowers, ventilatoren, extruders;
 • besturing en beveiliging van processen;
 • het opwekken (meest met compressoren) van secundaire energiestromen zoals bijvoorbeeld perslucht, vacuüm, koude of verwarming.

Kracht - elektriciteit wordt meestal betrokken van het openbare net. Voor grote vermogens kan het economisch aantrekkelijk zijn om zelf in een stoomturbine te investeren. De (economische) voorwaarde hierbij is dat de stoom via een tegendrukturbine in druk wordt gereduceerd en op de lagere druk in de processen opnieuw kan worden gebruikt voor warmtetoepassingen. Afhankelijk van de gewenste energievormen kunnen er verschillende optimalisaties worden uitgevoerd. Dit kan onder meer op basis van brandstof, grondstoffen (energie footprint grondstof), good house keeping, energiemanagement processen, procesintensificatie en pinch technologie.

In de onderliggende pagina’s wordt ingegaan op:

 • de vigerende brandstoffen
 • duurzame energie
 • warmte en restwarmte
 • elektriciteit
 • gecombineerd opwekken van kracht en warmte in WKK-installaties
 • Praktijkinformatie over efficiënte elektrische aandrijvingen kunt u vinden in het document 'Best practice Efficiënte elektrische aandrijvingen' en de brochure. Deze vindt u onderaan de pagina bij 'Downloads'.

Downloads:

Service menu right