Kennis en advies duurzame energie chemie

Meer artikelen
Chemiewijzer

Duurzame energie in Nederland (DEN)

Hoe regel je vergunningen, financiering en plaatsing van een biomassa-installatie? Of een windmolen? Met kennis en netwerken ondersteunt het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) duurzame energie-oplossingen in praktijk. Dit gebeurt met financiering, implementatie, kennis en innovatie. Het programma Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert de toepassing van bio-energie, zonne-energie, warmtepompen en geothermie, windenergie op land en offshore wind energy.

Opwekken van Duurzame Energie

Op de website van Agentschap NL vindt u meer informatie over het opwekken van duurzame energie.

Quickscan Duurzame Energie

U kunt bij interesse in het zelf opwekken van duurzame energie de Quickscan Duurzame Energie doorlopen om erachter te komen welke alternatieve energiebronnen voor u interessant zijn. De quickscan leidt u door een serie vragen waarna een beeld ontstaat van de opties. Het doorlopen van de vragen vergt wat basiskennis van uw energiesituatie en over de besluitvorming, het beleid en de ambitie van uw bedrijf. Afhankelijk van de aanwezige kennis duurt de scan 1 tot 2 uur.

Duurzame energie binnen de Routekaart Chemie

Ook binnen de Routekaart Chemie is er aandacht aan Duurzame Energie. Duurzame en hernieuwbare energiebronnen veroorzaken geen CO2-uitstoot of hoogstens CO2 van kortcyclische bronnen. De chemie heeft drie mogelijkheden: zelf duurzame energie opwekken, inkopen of de grondstoffen leveren voor energieopwekking. Duurzame energie is vaak duurder dan energie uit fossiele bronnen. Kansen liggen vooral in samenwerking in lokale specifieke situaties. Een mooi voorbeeld is een eigen centrale voor duurzame energie bij Akzo Nobel. Zie icoon Duurzame Energie Centrale op de site van de Routekaart Chemie. Meer informatie vindt u in de Routekaart Chemie bij het onderdeel Duurzame Energie.
 

Service menu right