Processen Chemiewijzer

Meer artikelen
Chemiewijzer

Processen in de chemische industrie zijn de samenhang van benodigde installaties en technieken om eindproducten te vervaardigen met grondstoffen.

Samen met de installaties die je nodig hebt voor de utilities, de energievoorziening en de installaties nodig voor het voorkomen van emissies naar lucht, water en bodem vormen deze processen in de chemische industrie de 'fabriek'.
Het procesdeel van een 'fabriek' bestaat uit voorbereiding, reactie en zuivering. Het bedrijven van een 'fabriek' vereist ook een systeem voor procesbesturing en een adequate bedrijfsvoering. Een adequate bedrijfsvoering omvat alle procedures om een veilig, kwaliteitsgericht en kosteneffectief  verloop van het proces te realiseren en te waarborgen, onder andere Energiemanagement.

Procestechnologie

De technologie bepaalt vaak de productiekosten door het te bereiken grondstofrendement en de energie-efficiency van het proces. Wijziging van technologie is - hoewel vaak ingrijpend - periodiek nodig om de concurrentiepositie van de bestaande fabriek op peil te houden naast nieuw gebouwde installaties. 
 
Procesontwerp heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Er is efficiencywinst mogelijk op meerdere gebieden als je het procesontwerp geïntegreerd benadert vanuit alle relevante disciplines. Met Process Systems Engineering en Processynthese bereik je het meest efficiënte procesontwerp. Ook werkt de industrie veel aan ontwikkeling van nieuwe katalysatoren, die leiden tot verdere procesontwikkelingen.

Routes naar procesverbetering

Dankzij verdere integratie van processen binnen en buiten de bedrijfsgrenzen zijn ook grote verbeteringen te behalen. Twee routes naar procesverbetering zijn procesintensificatie en scheidingstechnologie. Meer over beide routes vindt u hieronder.

Procesintensificatie (PI)

Procesintensificatie is de verzameling technologie-ontwikkelingen die leidt tot zo efficiënt mogelijke chemische processen. Nieuwe efficiënte processen leveren economisch meer op dan de schaalgrootte van traditionele installaties. Procesintensificatie kent diverse verschijningsvormen. Uit de omvangrijke roadmap voor Procesintensificatie zijn ontwikkelingen in de nabije toekomst af te leiden.

Scheidingstechnologie

Een essentieel onderdeel van een 'fabriek' is de productzuivering. Hier worden de gewenste eindproducten afgescheiden van de mengsels of reactieproducten. Voor productzuivering zijn veel technologieën beschikbaar. In het vakgebied scheidingstechnologie is de afgelopen jaren veel ontwikkeling gekomen.

Financiering voor procesverbetering

Het 'Sustainability by Innovation in Processing' (ISPT) beheert enkele programma’s voor innovatie in procesverbetering. Clustering van belanghebbenden levert een goede focus op voor innovatieprojecten. Met hun projecten dingen deze clusters mee naar medefinanciering door overheden. Er bestaan innovatieprogramma’s die aansluiten bij de Routekaart Chemie, bij de routekaart Biobased Economy en bij de Topsector Chemie.

Bedrijfsvoering/Energiemanagement

Naast processen en apparatuur speelt bedrijfsvoering een grote rol in het veilig en efficiënt bedrijven van een procesinstallatie. Managementroutines helpen om mogelijke verbeteringen van de bedrijfsvoering op te sporen en te identificeren, denk aan Six Sigma. Energiemanagement omvat het geheel van maatregelen, procedures en werkwijzen voor het beheren van het energiegebruik en energiekosten.

Service menu right