Netwerken procesintensificatie processen

Chemiewijzer

Alles over de nationale en internationale netwerken voor procesintensificatie.

Netwerk Procesintensificatie (PIN-NL)

In Nederland is het Netwerk Procesintensificatie (PIN-NL) actief. Twee keer per jaar organiseert dit kennisnetwerk een bijeenkomst. Aan bod komen lezingen over de nieuwste ontwikkelingen en gerealiseerde toepassingen van procesintensificatie. Leden betalen een kleine financiële bijdrage.

Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) organiseert en coördineert de onderzoeksprojecten op het gebied van scheidingtechnologie en procesintensificatie zoals die in het Action Plan Process Intensification (zie bij download) zijn aangegeven. Vanuit het  ISPT wordt gezocht naar mogelijkheden om ook de overige programmalijnen van het Action Plan Process Intensification in te vullen.

Europic

Het Europese netwerk Europic is actief als platform om kennis- en technologieoverdracht tussen organisaties in meerdere Europese landen te bevorderen. Dit netwerk wordt geleid vanuit de TU Delft.

Download:

Service menu right