Utilities Chemiewijzer

Meer artikelen
Chemiewijzer

Utilities zijn de basisvoorzieningen (vaak hulpstromen) die chemische processen mogelijk maken.

Utilities hebben vaak een grote invloed op de totale kostenstructuur en de betrouwbaarheid van de processen. De meest voorkomende en belangrijkste installaties zijn de voorzieningen voor gas, elektriciteit en water. Gas is nodig voor warmte, en elektriciteit vooral voor aandrijvingen in processen, perslucht en mechanische koeling. Andere voorzieningen zijn onder meer koelwater (brine of glycolsystemen), systemen voor hete olie of warmwater, incinerators of fakkelsystemen.

Opwekken en besparen van warmte en elektriciteit is te vinden bij Energie.

Alle utilities hebben verschillende functies. De optimale keuze voor de utilities hangt af van kosten, betrouwbaarheid en lokale mogelijkheden. De keuze voor een utility is regio- of procesafhankelijk. Het is daarom belangrijk om de keuze van de utility en het verbruik af te stemmen op geoptimaliseerde processen. De processen waarvoor utilities worden gebruikt, en het verbruik, kunt u optimaliseren door onder meer:

  • het primaire proces te verbeteren: een goed house keeping-programma waarbij regelmatig, kritisch naar de utility kosten wordt gekeken én het verkleinen van afvalstromen
  • warmte-/ energie-integratie binnen de processen: uitvoeren van Pinch studies (zie bijlagen sectie onderaan)
  • afzonderlijke utilities te combineren: gemeenschappelijk gebruik (regionaal) van voorzieningen voor het opwekken van utilities maar ook het verwijderen van afvalstromen (afvalwater). Denk aan uitwisseling van stoom, koude stromen als koelmedium of 'restwarmtestromen' en het delen van back-up voorzieningen.
  • Door alle energiestromen goed te inventariseren kun je het gebruik van de utilities en dus de kosten, verlagen. Afhankelijke van de utility zijn er verschillende verbeteringsmogelijkheden voor handen. Bekijk het overzicht van verschillende utilities en hun toepassingen.

Service menu right