Energiebesparing industrie

Met energiebesparing kunt u uw productiekosten verminderen. Om u daarbij te ondersteunen en inzicht te geven in de kansen voor energiebesparing in uw bedrijf en of sector bieden wij u hier objectieve informatie.

Ontwikkeling technieken

Wilt u weten wat de nieuwe technieken worden voor duurzame energieopwekking? De sectortafel Industrie houdt zich bezig met proces efficiency en warmtegebruik, elektrificatie en circulair gebruik van grondstoffen.

Bekijk het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Industrie. U vindt op pagina 40 een tabel met de belangrijke technologieën voor de industrie. De tafel bestaat uit afgevaardigden van organisaties en bedrijven. Zij leveren een concrete bijdrage aan veranderingen om de klimaatdoelstellingen in de industrie te behalen.

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS) is noodzakelijk als tussenoplossing om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Maar er is ook een aanloop naar het hergebruik van koolstof in de circulaire economie (Carbon Capture and Usage - CCU). Met behulp van innovaties en pilots wordt geïnvesteerd in technologieën zoals groene waterstof, CCU, bioraffinage en warmtepompen. Deze technieken gaan na 2030 een belangrijke rol spelen.
 

Industriële warmtepompen

Met een warmtepomp bespaart u energie en kosten. U gebruikt de warmtepomp om de restwarmte te benutten uit uw productieproces, dat van een buurbedrijf, naburig warmtenet of geothermische bron. Lees hoe u de juiste warmtepomp kiest, welke technieken er zijn en wat het u oplevert op de pagina Industriële warmtepompen

Elektrificatie industrie

Elektrificatie van processen is een van de opties voor de industrie om energie te besparen. De industrie voerde al een succesvolle elektrificatie uit met elektrische aandrijvingen en meet- en regelapparatuur. De nieuwe elektrificatieslag richt zich nu op productvorming en invulling van de warmtebehoefte. Elektrificatie vermindert de uitstoot van fossiele CO2. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen. Daarnaast kan de industrie efficiency slagen maken. Bijvoorbeeld door de inzet van compressiewarmtepompen. Er zijn ook voordelen te behalen met regelbaarheid van processen. Lees meer op de pagina Elektrificatie industrie.

Service menu right