Energiebesparing industrie

Met energiebesparing kunt u uw productiekosten verminderen. Om u daarbij te ondersteunen en inzicht te geven in de kansen voor energiebesparing in uw bedrijf en of sector bieden wij u hier objectieve informatie.

Industriële warmtepompen

Met een warmtepomp bespaart u energie en kosten. U gebruikt de warmtepomp om de restwarmte te benutten uit uw productieproces, dat van een buurbedrijf, naburig warmtenet of geothermische bron. Lees hoe u de juiste warmtepomp kiest, welke technieken er zijn en wat het u oplevert op de pagina Industriële warmtepompen

Elektrificatie industrie

Elektrificatie van processen is een van de opties voor de industrie om energie te besparen. De industrie voerde al een succesvolle elektrificatie uit met elektrische aandrijvingen en meet- en regelapparatuur. De nieuwe elektrificatieslag richt zich nu op productvorming en invulling van de warmtebehoefte. Elektrificatie vermindert de uitstoot van fossiele CO2. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen. Daarnaast kan de industrie efficiency slagen maken. Bijvoorbeeld door de inzet van compressiewarmtepompen. Er zijn ook voordelen te behalen met regelbaarheid van processen. Lees meer op de pagina Elektrificatie industrie.

Service menu right