Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

Wat doet het Kernteam EED?

Het Kernteam EED beoordeelt de concern-audit en legt dit vast in een zogenaamd pre-advies. Dit pre-advies is gericht aan het Bevoegd gezag en is niet bindend. Dit betekent dat het bevoegd gezag in afwijking van het pre-advies kan besluiten. Het kernteam heeft geen handhavende takenĀ in het kader van de EED. De handhaving wordt uitgevoerd door de bevoegde gezagen.

Wat doet het Kernteam EED?

Wet- en regelgeving

Service menu right