Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

Energie-audit

Is de energie-audit verplicht voor uw bedrijf? Om verschillende redenen kunnen bedrijven zijn vrijgesteld.

Bekijk of de energie-audit verplicht is voor uw bedrijf en welke bedrijven uitgezonderd zijn (en waarom).

Kosten-batenanalyse

Bent u verplicht om een kosten-batenanalyse warmtevoorziening uit te voeren? Dat hangt er vanaf. 

Kijk of u verplicht bent om een kosten-batenanalyse warmtevoorziening EED uit te voeren.

Wat doet het Kernteam EED?

Het Kernteam EED beoordeelt de concern-audit en legt dit vast in een zogenaamd pre-advies. Dit pre-advies is gericht aan het Bevoegd gezag en is niet bindend. Dit betekent dat het bevoegd gezag in afwijking van het pre-advies kan besluiten. Het kernteam heeft geen handhavende taken in het kader van de EED. De handhaving wordt uitgevoerd door de bevoegde gezagen.

Lees meer over het Kernteam EED.

Service menu right