Energie-audit EED

Wat is de energie-audit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Energie-audit uitvoeren en indienen

Een EED energie-audit bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Audit uitvoeren en indienen

U kunt gebruik maken van een adviesdocument, rapportage-format voor de rapportage en een checklist voor het bevoegd gezag. U stuurt het verslag van de audit aan het bevoegd gezag. Dit is meestal de gemeente. Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of u voldoet aan de verplichtingen van de regeling. Voor vragen en advies over de uitvoering van de audit kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag of met de omgevingsdienst. Deze voert voor veel gemeenten energietaken uit.

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Achtergrond

De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Service menu right