Service menu right

Energie-audit EED

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.

Vanaf 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U doet dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 2020

Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):
  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Concernrelaties

Lees de toelichting over het belang van onderlinge relaties van de ondernemingen: Concernrelaties.

Wetchecker Energiebesparing

Of uw onderneming inderdaad EED Energie-auditplichtig is, kunt u ook nagaan via de Wetchecker energiebesparing. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Bedrijven MJA/MEE

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Dit moeten zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot dusver waren deze bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af.

Economische activiteiten en eisen aan de audit

Meer informatie over economische activiteiten en de inhoudelijke eisen en de uitgebreide toelichting hierop.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

EED Energie-auditverslag

Met het Sjabloon Energie-auditverslag EED doet u efficiënt verslag van de energie-audit. Dit sjabloon is niet verplicht, maar bevat alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. Maakt u geen gebruik van dit sjabloon? Zorg dan dat uw verslag alle vereiste informatie bevat. Zie ook de Staatscourantpublicatie over de Gewijzigde Tijdelijke Regeling EED onderaan deze pagina.

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.
Via mijn.rvo.nl kunt u uw verslag indienen.
 
Let op: het EED eLoketformulier is gewijzigd wanneer u een EED Energie-auditverslag indient.
Wanneer u een EED Energie-auditverslag indient is het EED eLoketformulier uitgebreid met een tabblad 'Omgevingsdiensten'. Hier wordt u gevraagd om voor alle vestigingen van uw onderneming aan te geven onder welke omgevingsdienst deze vallen. Zet voordat u het eLoket formulier invult de omgevingsdiensten op een rij. U kunt hiervoor onderstaand Sjabloon Vestigingen EED gebruiken. Dit sjabloon bevat een zoekfunctie (2e werkblad) om de juiste omgevingsdienst bij een gemeente te zoeken.

Naast het invullen van de omgevingsdiensten in het eLoket vragen wij u om bij het EED Energie-auditverslag als bijlage een lijst toe te voegen met gegevens van de vestigingen. Daarvoor kunt u van onderstaand Sjabloon Vestigingen EED het werkblad ‘Vestigingsadressen’ (1e werkblad) gebruiken.

Maakt u gebruik van de steekproefaanpak? Dan bent u verplicht om als bijlage het Sjabloon Vestigingen EED met de gegevens van alle vestigingen toe te voegen.


 

Erkende maatregelen

In het EED Energie-auditverslag neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Gebruik de EML daarom uitsluitend voor het onderdeel van de audit waarin u aangeeft welke maatregelen rendabel zijn. En beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, utilities en vervoer.

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Wanneer u de maatregelen uit de EED Energie-audit neemt, verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Bovendien kunt u fiscaal voordelig investeren in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u, wanneer u van plan bent de maatregelen te nemen.

Veelgestelde vragen Energie-audit EED

Vind uitgebreidere informatie over de EED Energie-auditplicht op de pagina Veelgestelde vragen en antwoorden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *