Energie-audit EED | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie-audit EED

04-03-2021

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.

Vanaf 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal bij ons in. Volgens de wetgeving had u dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag moeten doen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Heeft u uw verslag niet op tijd ingeleverd? Wij zijn bevoegd om u dan een sanctie op te leggen. Het gaat dan om een last onder dwangsom. Hiermee kunt u de EED-auditplicht niet ‘afkopen’: u moet voldoen aan de auditplicht.

Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Concernrelaties

Lees de toelichting over het belang van onderlinge relaties van de ondernemingen: Concernrelaties.

Wetchecker Energiebesparing

Of uw onderneming inderdaad EED Energie-auditplichtig is, kunt u ook nagaan via de Wetchecker energiebesparing. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Bedrijven MJA/MEE

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Deze bedrijven waren vrijgesteld van de audit, maar de convenanten liepen af op 31 december 2020. Daarom moesten ook deze bedrijven een verslag indienen op uiterlijk 31 december 2020.

Economische activiteiten en eisen aan de audit

Meer informatie over economische activiteiten en de inhoudelijke eisen en de uitgebreide toelichting hierop.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Inhoud energie-auditverslag

Met het Sjabloon Energie-auditverslag EED doet u efficiënt verslag van de energie-audit. Dit sjabloon is niet verplicht, maar we raden u ten zeerste aan het te gebruiken. Het sjabloon bevat namelijk alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. 

Maakt u toch geen gebruik van dit sjabloon? Zorg dan dat uw verslag alle vereiste informatie bevat. Zie ook de Staatscourantpublicatie over de Gewijzigde Tijdelijke Regeling EED onderaan deze pagina. Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Indienen of registreren

U dient uw EED auditverslag in op mijn.rvo.nl. Ook kunt u zich daar registreren als u geen verslag hoeft in te dienen.
Bekijk hoe u uw verslag indient en waarom wij om registratie vragen.

Erkende maatregelen

In het EED Energie-auditverslag neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Gebruik de EML daarom uitsluitend voor het onderdeel van de audit waarin u aangeeft welke maatregelen rendabel zijn. En beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, utilities en vervoer.

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Wanneer u de maatregelen uit de EED Energie-audit neemt, verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Bovendien kunt u fiscaal voordelig investeren in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u, wanneer u van plan bent de maatregelen te nemen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.