Alternatieve invulling met keurmerk

Keurmerk

Een groot aantal ondernemingen bezit een keurmerk. Een aantal van die keurmerken besteedt aandacht aan energie en de energie-audit. Deze keurmerken kunnen gezien worden als volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht of de Wet milieubeheer. Het Adviesdocument Keurmerken geeft uitleg over deze invulling van de EED-auditplicht.

Keurmerken op de Kaart

De viewer Keurmerken op de Kaart is een kaart die ondernemingen met een bepaald keurmerk weergeeft. In de viewer kunt u filteren op: onderneming, naam keurmerk, gemeente en omgevingsdienst.

Factsheets

RVO.nl heeft een aantal factsheets opgesteld. Doel hiervan is het gebruik van keurmerken voor de EED en de Wet Milieubeheer te ondersteunen. De factsheets geven aan in welke mate de keurmerken voldoen aan de vereisten van een EED-audit. Het adviesdocument en de factsheets zijn bedoeld voor bedrijven en bevoegde instanties.

Service menu right