Kosten-batenanalyse warmtevoorziening EED

Artikel 14 uit de EED-richtlijn vraagt bedrijven om een kosten-batenanalyse uit te voeren van een geplande situatie in vergelijking met HR-WKK en de aansluiting op een warmte- of koudenet.

Deze verplichting geldt voor nieuwe of ingrijpend te renoveren industriële installaties met een totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW en bij een nieuw of ingrijpend te renoveren stadsverwarmings- of koelingsnetwerk.

Voorlopige analyse

In de regeling is een voorlopige analyse geïntroduceerd. Blijkt uit deze voorlopige analyse dat een kosten-batenanalyse vermoedelijk een negatief resultaat laat zien, dan hoeft u die niet volledig uit te voeren.

Service menu right