Service menu right

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

Alles over de informatieplicht energiebesparing

U leest hier wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt, en of deze ook voor u geldt.
Lees hier meer informatie over de energiebesparingsplicht.
Met dit interactieve stappenplan ziet u snel of u onder de informatieplicht energiebesparing valt en hoe u de energiebesparende maatregelen moet rapporteren.
Vind hier de te downloaden communicatiemiddelen.
Inspiratie opdoen? Lees hoe andere bedrijven en instellingen omgaan met de informatieplicht energiebesparing.
Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.