Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een informatieplicht voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Alles over de informatieplicht

U leest hier wat de informatieplicht betekent, en of deze ook voor u geldt.
Lees hier meer informatie over de energiebesparingsplicht.
Met dit interactieve stappenplan ziet u snel of u onder de informatieplicht valt en hoe u moet handelen.
Vind hier de te downloaden communicatiemiddelen.
Inspiratie opdoen? Lees hoe andere bedrijven en instellingen omgaan met de informatieplicht.
Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Service menu right