Service menu right

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO.nl. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

Introductie informatieplicht energiebesparing

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht energiebesparing.

 • Uitgeschreven tekst

  190829_srt_Informatieplicht_energiebesparing
  Nederland. Daar zijn we zuinig op. Onder andere door, met zijn allen, energie te besparen.
  Ook onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, overheid en semi-overheid én ondernemend Nederland doen mee.
  Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
  Dit is de energiebesparingsplicht.
  Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
  Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid.
  Op die dag moeten ongeveer 50.000 bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl.
  Dit is de informatieplicht energiebesparing.
  Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.
  Zo komt u de informatieplicht na: bepaal eerst of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.
  Dat doet u met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing.
  U heeft daarvoor uw elektriciteits- en aardgasverbruik nodig. Let op: het gaat om uw totale energieverbruik. Door u opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie mag hier niet van worden afgetrokken.
  Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk.
  A. U heeft geen energiebesparingsplicht en ook geen informatieplicht.
  B. U heeft een energiebesparingsplicht en een informatieplicht. Hoe nu verder?
  U gebruikt het stappenplan om u voor te bereiden. U ziet voor welke negentien bedrijfstakken er Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing zijn en wat die op hoofdlijnen inhouden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  Voor de rapportage in eLoket heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
  U logt in op eLoket van RVO.nl, maakt een account aan, selecteert de bedrijfstak waarin u actief bent en loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
  Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.
  Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Bedrijven en instellingen die geen informatieplicht hebben

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat uw onderneming, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht heeft. Dat hangt af van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Heeft u een EED-auditplicht, dan had u tot en met 5 december 2019 uitstel om te rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Rapporteer dan snel alsnog.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing?

U had uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Tijdpad informatieplicht energiebesparing

 • 28 februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • 1 mei 2019: publicatie in de Staatscourant van het Besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer voor de informatieplicht energiebesparing
 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket had moeten rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.
 • 2 juli 2019: persbericht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat over informatieplicht energiebesparing
 • 16 september 2019: Tweede Kamerbrief over eerste resultaten informatieplicht energiebesparing
 • 5 december 2019: uiterste datum waarop ondernemingen met een energie-auditplicht (EED) hadden moeten rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing
 • 17 december 2019: persbericht ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de stand van zaken van de informatieplicht energiebesparing
 • Toezicht op en handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht door de bevoegde gezagen

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?

 1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wet milieubeheer-inrichting (Wm-inrichting) aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Bekijk de animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht voor hoe u dit moet doen.
 5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML van uw bedrijfstak op de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Is er voor uw Wm-inrichting geen EML? Zet dan zelf op de rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw Wm-inrichting heeft uitgevoerd.
 6. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
 7. Heeft u een informatieplicht energiebesparing en nog niet gerapporteerd? Ga dan snel alsnog aan de slag.

Direct rapporteren energiebesparende maatregelen

Via het eLoket informatieplicht energiebesparing rapporteert u aan RVO.nl de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Zorg dat u goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Heeft u meerdere Wm-inrichtingen? Er is een hulpmiddel (XML-upload) ontwikkeld voor het rapporteren van meerdere Wm-inrichtingen in eLoket. Dit hulpmiddel vindt u onder het kopje Rapporteren.

Animatie rapportage informatieplicht energiebesparing eLoket

 • Uitgeschreven tekst

  In deze video nemen we alle stappen door voor het maken van een Rapportage Informatieplicht Energiebesparing in eLoket. Dat begint met een goede voorbereiding via www.rvo.nl/informatieplicht. Bekijk de animatie ‘informatieplicht energiebesparing’ en gebruik het stappenplan. U klikt op ‘Direct rapporteren aan RVO.nl’. En vervolgens kiest u ‘aanmaken/bewerken’. U komt dan bij inloggen terecht. U kiest uw eHerkenningsleverancier. En komt dan in het inlogscherm. Dit kan per leverancier iets verschillen. U kijkt of eLoket aangevinkt staat. Zo niet, dan vinkt u het alsnog aan. De applicatie werkt het beste als alle diensten aangevinkt zijn. Vervolgens komt u op de ‘home’-pagina. Als u de eerste keer inlogt, krijgt u hier een pop-up scherm waarin u uw profielgegevens instelt. Hier kiest u ‘nieuwe aanvraag’. En vervolgens het formulier ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit is het formulier. Voordat we er stap voor stap doorheen lopen: De vier bovenste tabbladen zijn de ‘hoofdstukken’. U behandelt ze van links naar rechts. Elk ‘hoofdstuk’ kent een aantal stappen die u naar het volgende hoofdstuk leiden. Het gemakkelijkste doorloopt u alle stappen door, als u klaar bent, telkens op de ‘volgende’ knop onderaan te klikken. Daar gaan we: U gaat naar ‘heb ik een informatieplicht?’ en beantwoordt daar alle vragen. Onder de vraagtekenknoppen vindt u meer informatie en uitleg per vraag. Als blijkt dat u geen informatieplicht heeft, krijgt u dat hier te zien. Moet u wel rapporteren, dan gaat u naar ‘Rapportage aanmaken’. Nu bent u in het hoofdstuk ‘formulier’. Via de knop ‘gegevens indiener’ komt u in een formulier dat grotendeels al is ingevuld op basis van het KvK-nummer. U kunt hier de gegevens van de contactpersoon invullen. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen. Als u tussentijds stopt, kunt u later verder door naar ‘mijn overzicht’ te gaan. Zo vult u de gegevens van de verschillende inrichtingen in. Als een inrichting geen postcode heeft, kunt u deze ook duiden aan de hand van kadastrale gegevens. De Erkende Maatregelenlijsten zijn het uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket. U kiest hier de voor u meest passende lijst. Als u niet onder een van de bedrijfstakken valt, kiest u de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’. Nu kunt u – via de Erkende Maatregelenlijst – uw uitgevoerde maatregelen aanklikken en toelichten. Hier kunt u selecteren welke activiteiten wel en niet op de inrichting worden uitgevoerd. Activiteiten die niet worden uitgevoerd, staan automatisch op ‘niet van toepassing’ in de Erkende Maatregelenlijst. Vervolgens loopt u de maatregelen door die u heeft genomen. Let op, bij het invullen zijn er verschillende opties voor ‘wel’ en ‘niet’. En bij de techniek kunt u mogelijk kiezen uit meerdere varianten. Toelichten is vrijwillig. Echter, als u een alternatieve maatregel inzette is het geven van een omschrijving verplicht. Als u klaar bent, klikt u naar het volgende hoofdstuk: ‘controleren’. Als de rapportage foutief of onvolledig is, krijgt u hier een melding van. Een gedeeltelijk ingevulde rapportage wordt automatisch opgeslagen en is later als conceptrapport terug te vinden onder ‘Mijn overzicht’. U kunt alles nog eenmaal zelf controleren via het hoofdstuk: ‘controleren’. Ga vervolgens naar Hoofdstuk ‘verzenden’. U leest en vinkt de verklaring aan, en klikt op de knop ‘ondertekenen en verzenden’. U krijgt direct een bevestiging in beeld. Vervolgens kunt u via ‘Mijn Overzicht’ de rapportage inzien. Hier kunt u per inrichting de pdf’s vinden, downloaden en uitprinten. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

De gemeenten en omgevingsdiensten hebben inmiddels de ingediende rapportages opgehaald uit eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of alle bedrijven en instellingen uit hun gemeente of werkgebied hebben gerapporteerd. Daarnaast controleren ze of de bedrijven en instellingen die wel gerapporteerd hebben voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Als u gerapporteerd heeft kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw rapportage hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Als u nog niet heeft gerapporteerd in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

Benieuwd naar het aantal ingediende rapportages per bedrijfstak? Of hoe de verdeling per gemeente, omgevingsdienst of provincie is? Ga dan naar de webpagina Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing.