Service menu right

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Introductie informatieplicht energiebesparing

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht van energiebesparende maatregelen.

 • Uitgeschreven tekst

  190829_srt_Informatieplicht_energiebesparing
  Nederland. Daar zijn we zuinig op. Onder andere door, met zijn allen, energie te besparen.
  Ook onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, overheid en semi-overheid én ondernemend Nederland doen mee.
  Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
  Dit is de energiebesparingsplicht.
  Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
  Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid.
  Op die dag moeten ongeveer 50.000 bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl.
  Dit is de informatieplicht energiebesparing.
  Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.
  Zo komt u de informatieplicht na: bepaal eerst of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.
  Dat doet u met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing.
  U heeft daarvoor uw elektriciteits- en aardgasverbruik nodig. Let op: het gaat om uw totale energieverbruik. Door u opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie mag hier niet van worden afgetrokken.
  Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk.
  A. U heeft geen energiebesparingsplicht en ook geen informatieplicht.
  B. U heeft een energiebesparingsplicht en een informatieplicht. Hoe nu verder?
  U gebruikt het stappenplan om u voor te bereiden. U ziet voor welke negentien bedrijfstakken er Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing zijn en wat die op hoofdlijnen inhouden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  Voor de rapportage in eLoket heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
  U logt in op eLoket van RVO.nl, maakt een account aan, selecteert de bedrijfstak waarin u actief bent en loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
  Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.
  Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Verbruikt uw Wm-inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Bedrijven en instellingen die geen informatieplicht hebben

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe dit dan zo snel mogelijk in eLoket.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing?

U had uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

 • 28 februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • 19 maart 2019: webinar Informatieplicht en eLoket
 • 1 april 2019: de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit treedt in werking
 • 1 mei 2019: publicatie in de Staatscourant van het Besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer voor de informatieplicht energiebesparing
 • 3 mei 2019: XML-upload eLoket voor meerdere Wm-inrichtingen beschikbaar (onder het kopje Rapporteren)
 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket had moeten rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe dit dan zo snel mogelijk in eLoket.
 • 2 juli 2019: gemeenten en omgevingsdiensten kunnen de informatie over de informatieplicht energiebesparing voor hun gemeente ophalen in eLoket
 • 2 juli 2019: persbericht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Informatieplicht energiebesparing
 • 16 september 2019: Tweede Kamerbrief over eerste resultaten informatieplicht energiebesparing
 • 5 december 2019: uiterlijke datum waarop bedrijven met een energie-auditplicht (EED) moeten rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?

 1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wm-inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Bekijk de animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht voor hoe u dit moet doen.
 5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Is er voor uw Wm-inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw Wm-inrichting heeft genomen.
 6. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
 7. Een informatieplicht energiebesparing en nog niet gerapporteerd? Doe dit dan zo snel mogelijk in eLoket. 

Direct rapporteren energiebesparende maatregelen

Via het eLoket informatieplicht energiebesparing rapporteert u aan RVO.nl de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Zorg dat u goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Heeft u meerdere Wm-inrichtingen? Er is een hulpmiddel (XML-upload) ontwikkeld voor het rapporteren van meerdere Wm-inrichtingen in eLoket. Dit hulpmiddel vindt u onder het kopje Rapporteren.

Animatie rapportage informatieplicht energiebesparing eLoket

 • Uitgeschreven tekst

  In deze video nemen we alle stappen door voor het maken van een Rapportage Informatieplicht Energiebesparing in eLoket. Dat begint met een goede voorbereiding via www.rvo.nl/informatieplicht. Bekijk de animatie ‘informatieplicht energiebesparing’ en gebruik het stappenplan. U klikt op ‘Direct rapporteren aan RVO.nl’. En vervolgens kiest u ‘aanmaken/bewerken’. U komt dan bij inloggen terecht. U kiest uw eHerkenningsleverancier. En komt dan in het inlogscherm. Dit kan per leverancier iets verschillen. U kijkt of eLoket aangevinkt staat. Zo niet, dan vinkt u het alsnog aan. De applicatie werkt het beste als alle diensten aangevinkt zijn. Vervolgens komt u op de ‘home’-pagina. Als u de eerste keer inlogt, krijgt u hier een pop-up scherm waarin u uw profielgegevens instelt. Hier kiest u ‘nieuwe aanvraag’. En vervolgens het formulier ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit is het formulier. Voordat we er stap voor stap doorheen lopen: De vier bovenste tabbladen zijn de ‘hoofdstukken’. U behandelt ze van links naar rechts. Elk ‘hoofdstuk’ kent een aantal stappen die u naar het volgende hoofdstuk leiden. Het gemakkelijkste doorloopt u alle stappen door, als u klaar bent, telkens op de ‘volgende’ knop onderaan te klikken. Daar gaan we: U gaat naar ‘heb ik een informatieplicht?’ en beantwoordt daar alle vragen. Onder de vraagtekenknoppen vindt u meer informatie en uitleg per vraag. Als blijkt dat u geen informatieplicht heeft, krijgt u dat hier te zien. Moet u wel rapporteren, dan gaat u naar ‘Rapportage aanmaken’. Nu bent u in het hoofdstuk ‘formulier’. Via de knop ‘gegevens indiener’ komt u in een formulier dat grotendeels al is ingevuld op basis van het KvK-nummer. U kunt hier de gegevens van de contactpersoon invullen. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen. Als u tussentijds stopt, kunt u later verder door naar ‘mijn overzicht’ te gaan. Zo vult u de gegevens van de verschillende inrichtingen in. Als een inrichting geen postcode heeft, kunt u deze ook duiden aan de hand van kadastrale gegevens. De Erkende Maatregelenlijsten zijn het uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket. U kiest hier de voor u meest passende lijst. Als u niet onder een van de bedrijfstakken valt, kiest u de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’. Nu kunt u – via de Erkende Maatregelenlijst – uw uitgevoerde maatregelen aanklikken en toelichten. Hier kunt u selecteren welke activiteiten wel en niet op de inrichting worden uitgevoerd. Activiteiten die niet worden uitgevoerd, staan automatisch op ‘niet van toepassing’ in de Erkende Maatregelenlijst. Vervolgens loopt u de maatregelen door die u heeft genomen. Let op, bij het invullen zijn er verschillende opties voor ‘wel’ en ‘niet’. En bij de techniek kunt u mogelijk kiezen uit meerdere varianten. Toelichten is vrijwillig. Echter, als u een alternatieve maatregel inzette is het geven van een omschrijving verplicht. Als u klaar bent, klikt u naar het volgende hoofdstuk: ‘controleren’. Als de rapportage foutief of onvolledig is, krijgt u hier een melding van. Een gedeeltelijk ingevulde rapportage wordt automatisch opgeslagen en is later als conceptrapport terug te vinden onder ‘Mijn overzicht’. U kunt alles nog eenmaal zelf controleren via het hoofdstuk: ‘controleren’. Ga vervolgens naar Hoofdstuk ‘verzenden’. U leest en vinkt de verklaring aan, en klikt op de knop ‘ondertekenen en verzenden’. U krijgt direct een bevestiging in beeld. Vervolgens kunt u via ‘Mijn Overzicht’ de rapportage inzien. Hier kunt u per inrichting de pdf’s vinden, downloaden en uitprinten. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Als u niet tijdig rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

Informatie over het aantal ingediende rapportages Wet milieubeheer inrichtingen vindt u op de webpagina Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing.

Meer weten?