Service menu right

Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing (EML)

De Erkende Maatregelenlijst is uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket van RVO.nl. Voor 19 bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met maatregelen. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder.