Service menu right

Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

In onderstaande 3 figuren staan de meest recente gegevens over het aantal ingediende rapportages voor de informatieplicht energiebesparing. Deze worden om de 3 maanden geactualiseerd.

Verder vindt u hier documenten met informatie over de stand van zaken van de informatieplicht, algemeen en per bedrijfstak. Deze worden per kwartaal geactualiseerd.

Figuur 1: Informatieplicht energiebesparing t/m 20 juli 2020

Totaal aantal ingediende Rapportages en Wet milieubeheer-inrichtingen

Aantal Rapportages: 43.955

Aantal Wet milieubeheer-inrichtingen: 50.398

Figuur 2: Informatieplicht energiebesparing t/m 20 juli 2020

Aantal Wet milieubeheer-inrichtingen per bedrijfstak

Totaal aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen: 43.955 uit 50.398 rapportages

Detailhandel 9.510

Kantoren 6.421

Agrarische sector 5.782

Hotels en restaurants 4.496

Bedrijfshallen 4.395

Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen 3.839

Sport en recreatie 2.973

Metalelektro en mkb-metaal 2.961

Onderwijsinstellingen 2.870

Mobiliteitsbranche 1.524

Bedrijfstak zonder EML 1.433

Levensmiddelenindustrie 1.307

Meubels en hout 589

Autoschadeherstelbedrijven 572

Tankstations en autowasinrichtingen 487

Bouwmaterialen 388

Drukkerijen papier en karton 381

Rubber- en kunststofindustrie 375

Commerciële datacenters 71

Verf & Inkt 24

Figuur 3: Informatieplicht energiebesparing t/m 20 juli 2020 voor ondernemingen met EED-auditplicht

Totaal aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen: 16.452 uit 13.679 rapportages

Detailhandel 6.275

Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen 2.600

Kantoren 1.772

Bedrijfshallen 1.573

Hotels en restaurants 749

Sport en recreatie 665

Mobiliteitsbranche 594

Onderwijsinstellingen 449

Metalelektro en mkb-metaal 393

Bedrijfstak zonder EML 283

Agrarische sector 270

Tankstations en autowasinrichtingen 201

Levensmiddelenindustrie 191

Bouwmaterialen 149

Autoschadeherstelbedrijven 141

Meubels en hout 54

Rubber- en kunststofindustrie 41

Drukkerijen papier en karton 35

Commerciële datacenters 15

Verf & Inkt 2

Stand van zaken algemene gegevens

Op de digitale kaart informatieplicht energiebesparing vindt u de gegevens van het aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen uitgesplitst naar provincie, omgevingsdienst en gemeente. De gegevens zijn van 3 juli 2020. Hieronder ziet u een voorbeeldweergave.

Wet milieubeheer inrichtingen waarvoor een rapportage is ingediend per provincie.

Grootste cirkels: provincies met meer dan 10.000 ingediende rapportages
Middelgrote cirkels: provincies met 8.000 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Noord-Brabant en Zuid-Holland
Kleinere cirkels: provincies met 6.000 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Noord-Holland en Gelderland
Eén na kleinste cirkels: provincies met 3.000 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Overijssel, Utrecht en Limburg
Kleinste cirkels: provincies met 1.300 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Friesland, Drenthe, Zeeland, Groningen en Flevoland

De grootste cirkel op de Noordzee staat voor heel Nederland.

Publicaties Centraal Bureau voor de Statistiek

Hoeveel vestigingen van bedrijven en instellingen per gemeente en per sector vallen er in de energieverbruiksklasse middelgroot of groot? En hoeveel van die vestigingen vallen daardoor mogelijk onder de Informatieplicht energiebesparing? Over 2017 vindt u dit aantal en het bijbehorende energieverbruik in de publicatie Middel- en grootverbruik van elektriciteit en gas van het CBS. Het CBS maakte deze publicatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De CBS-publicatie Aantal adressen niet-woningen naar energielevering gaat over 2018.

Let op: De gegevens in deze publicatie zijn inclusief:

  • de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);
  • de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);
  • inrichtingen type C met een omgevingsvergunning milieu;
  • glastuinbouwbedrijven die aan het CO₂-vereveningssysteem deelnemen.

Al deze bedrijven en instellingen hoeven niet te rapporteren voor de Informatieplicht energiebesparing. 

Definities

De publicatie uit 2017 gebruikt onderstaande definities van middelgrootverbruikers en grootverbruikers:

  • Middelgrootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 50.000 - 200.000 kWh én een gaslevering van < 75.000 m3 aardgas, of een elektriciteitslevering van < 200.000 kWh én een gaslevering tussen de 25.000 - 75.000 m3.
  • Grootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering groter dan 200.000 kWh of een gaslevering groter dan 75.000 m3.

Uitgevoerde erkende maatregelen per bedrijfstak

Hieronder vindt u per bedrijfstak een overzicht van de uitgevoerde erkende maatregelen. De overzichten zijn bijgewerkt tot en met 22 januari 2020.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.