Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

25-01-2021

In onderstaande 3 figuren staan de meest recente gegevens over het aantal ingediende rapportages voor de informatieplicht energiebesparing.

Verder vindt u hier documenten met informatie over de stand van zaken van de informatieplicht, algemeen en per bedrijfstak.

Figuur 1: Informatieplicht energiebesparing t/m 15 januari 2021

Totaal aantal ingediende Rapportages en Wet milieubeheer-inrichtingen

Aantal Rapportages: 47.979

Aantal Wet milieubeheer-inrichtingen: 54.631

Figuur 2: Informatieplicht energiebesparing t/m 15 januari 2021

Aantal Wet milieubeheer-inrichtingen per bedrijfstak

Totaal aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen: 54.631 uit 47.979 rapportages

Detailhandel 10.081

Kantoren 6.957

Agrarische sector 6.116

Hotels en restaurants 4.980

Bedrijfshallen 4.954

Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen 4.109

Metalelektro en mkb-metaal 3.302

Sport en recreatie 3.218

Onderwijsinstellingen 3.059

Mobiliteitbranche 1.702

Bedrijfstak zonder EML 1.548

Levensmiddelenindustrie 1.464

Meubels en hout 650

Autoschadeherstelbedrijven 602

Tankstations en autowasinrichtingen 529

Drukkerijen papier en karton 414

Rubber- en kunststofindustrie 422

Bouwmaterialen 417

Commerciële datacenters 78

Verf & Inkt 29

Figuur 3: Informatieplicht energiebesparing t/m 15 januari 2021 voor ondernemingen met EED-auditplicht

Totaal aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen: 18.107 uit 15.208 rapportages

Detailhandel 6.574

Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen 2.777

Kantoren 2.034

Bedrijfshallen 1.818

Hotels en restaurants 861

Sport en recreatie 786

Mobiliteitbranche 691

Onderwijsinstellingen 486

Metalelektro en mkb-metaal 475

Agrarische sector 363

Bedrijfstak zonder EML 297

Levensmiddelenindustrie 231

Tankstations en autowasinrichtingen 226

Bouwmaterialen 157

Autoschadeherstelbedrijven 156

Meubels en hout 64

Rubber- en kunststofindustrie 51

Drukkerijen papier en karton 40

Commerciële datacenters 17

Verf & Inkt 3

 

 

Stand van zaken algemene gegevens

Op de digitale kaart informatieplicht energiebesparing vindt u de gegevens van het aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen uitgesplitst naar provincie, omgevingsdienst en gemeente. De gegevens zijn van 15-01-2021. Hieronder ziet u een voorbeeldweergave.

Wet milieubeheer inrichtingen waarvoor een rapportage is ingediend per provincie.

Grootste cirkels: provincies met meer dan 10.000 ingediende rapportages
Middelgrote cirkels: provincies met 8.000 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Noord-Brabant en Zuid-Holland
Kleinere cirkels: provincies met 6.000 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Noord-Holland en Gelderland
Eén na kleinste cirkels: provincies met 3.000 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Overijssel, Utrecht en Limburg
Kleinste cirkels: provincies met 1.300 of meer ingediende rapportages, dit zijn: Friesland, Drenthe, Zeeland, Groningen en Flevoland

De grootste cirkel op de Noordzee staat voor heel Nederland.

Publicaties Centraal Bureau voor de Statistiek

Hoeveel vestigingen van bedrijven en instellingen per gemeente en per sector vallen er in de energieverbruiksklasse middelgroot of groot? En hoeveel van die vestigingen vallen daardoor mogelijk onder de Informatieplicht energiebesparing? Over 2017 vindt u dit aantal en het bijbehorende energieverbruik in de publicatie Middel- en grootverbruik van elektriciteit en gas van het CBS. Het CBS maakte deze publicatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De CBS-publicatie Aantal adressen niet-woningen naar energielevering gaat over 2018. Het geeft een nauwkeuriger beeld van het aantal vestigingen boven de energieverbruiksgrens uit het Activiteitenbesluit. Dat komt omdat de locaties die geen adres zijn, zoals zendmasten, zijn weggelaten. In deze publicatie staat ook de verdeling van het aantal vestigingen per sector per energiebelastingschijf. De CBS-publicatie van 2018 is inmiddels deels in Statline opgenomen. En aangevuld met de energieverbruiksgegevens over 2019.

Let op: De gegevens in deze publicatie zijn inclusief:

 • de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);
 • de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);
 • inrichtingen type C met een omgevingsvergunning milieu;
 • glastuinbouwbedrijven die aan het CO₂-vereveningssysteem deelnemen.

Al deze bedrijven en instellingen hoeven niet te rapporteren voor de Informatieplicht energiebesparing. 

Definities

De publicatie uit 2017 gebruikt onderstaande definities van middelgrootverbruikers en grootverbruikers:

 • Middelgrootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 50.000 - 200.000 kWh én een gaslevering van < 75.000 m3 aardgas, of een elektriciteitslevering van < 200.000 kWh én een gaslevering tussen de 25.000 - 75.000 m3.
 • Grootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering groter dan 200.000 kWh of een gaslevering groter dan 75.000 m3.

Uitgevoerde erkende maatregelen per bedrijfstak

Hier vindt u per bedrijfstak de stand van zaken van de uitvoering van de erkende maatregelen energiebesparing. De onderstaande documenten zijn gebaseerd op het aantal ingediende informatieplichtrapportages tot en met 4 januari 2021. Eerdere documenten over de bedrijfstakken vindt u in dit overzicht.

Document Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen per bedrijfstak

In dit document vindt u per bedrijfstak staafdiagrammen waarin staat welke erkende maatregelen al of niet zijn uitgevoerd. De codes die onderaan de staafdiagrammen staan zoals FA1, FB1, GA1 enz. zijn de coderingen van de erkende maatregelen. De uitgebreide omschrijvingen van de erkende maatregelen per bedrijfstak vindt u op de webpagina Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML).

Document Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen gebundeld per bedrijfstak

In dit document staan de gegevens per bedrijfstak gebundeld van de al of niet uitgevoerde erkende maatregelen. Daarnaast vindt u in het document staafdiagrammen van facilitaire, gebouwgebonden- en procesmaatregelen.

Excelbestand van 28 december 2020 Informatieplicht energiebesparing top 5 maal 7 per bedrijfstak

Hierin vindt u een top 5 van:

 • erkende maatregelen die volledig of gedeeltelijk of nog niet zijn uitgevoerd
 • erkende maatregelen die niet van toepassing zijn, omdat de activiteit niet wordt uitgevoerd in de bedrijfsvestiging waarover is gerapporteerd of omdat de uitgangssituatie voor de mogelijke techniek(en) niet van toepassing is
 • erkende maatregelen die niet van toepassing zijn, omdat niet voldaan is aan de technische en/of economische randvoorwaarden uit de betreffende erkende maatregel
 • erkende maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd, omdat het natuurlijk moment van vervanging nog niet is aangebroken
 • alternatieve maatregelen.
 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.