Service menu right

Downloads informatieplicht energiebesparing

Machtigingsformulier intermediair Informatieplicht energiebesparing

Animatiefilms informatieplicht energiebesparing

Introductiefilm informatieplicht energiebesparing

 • Uitgeschreven tekst

  190829_srt_Informatieplicht_energiebesparing
  Nederland. Daar zijn we zuinig op. Onder andere door, met zijn allen, energie te besparen.
  Ook onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, overheid en semi-overheid én ondernemend Nederland doen mee.
  Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
  Dit is de energiebesparingsplicht.
  Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
  Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid.
  Op die dag moeten ongeveer 50.000 bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl.
  Dit is de informatieplicht energiebesparing.
  Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.
  Zo komt u de informatieplicht na: bepaal eerst of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.
  Dat doet u met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing.
  U heeft daarvoor uw elektriciteits- en aardgasverbruik nodig. Let op: het gaat om uw totale energieverbruik. Door u opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie mag hier niet van worden afgetrokken.
  Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk.
  A. U heeft geen energiebesparingsplicht en ook geen informatieplicht.
  B. U heeft een energiebesparingsplicht en een informatieplicht. Hoe nu verder?
  U gebruikt het stappenplan om u voor te bereiden. U ziet voor welke negentien bedrijfstakken er Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing zijn en wat die op hoofdlijnen inhouden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  Voor de rapportage in eLoket heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
  U logt in op eLoket van RVO.nl, maakt een account aan, selecteert de bedrijfstak waarin u actief bent en loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
  Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.
  Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Animatie over hoe te rapporteren in eLoket informatieplicht energiebesparing

 • Uitgeschreven tekst

  In deze video nemen we alle stappen door voor het maken van een Rapportage Informatieplicht Energiebesparing in eLoket. Dat begint met een goede voorbereiding via www.rvo.nl/informatieplicht. Bekijk de animatie ‘informatieplicht energiebesparing’ en gebruik het stappenplan. U klikt op ‘Direct rapporteren aan RVO.nl’. En vervolgens kiest u ‘aanmaken/bewerken’. U komt dan bij inloggen terecht. U kiest uw eHerkenningsleverancier. En komt dan in het inlogscherm. Dit kan per leverancier iets verschillen. U kijkt of eLoket aangevinkt staat. Zo niet, dan vinkt u het alsnog aan. De applicatie werkt het beste als alle diensten aangevinkt zijn. Vervolgens komt u op de ‘home’-pagina. Als u de eerste keer inlogt, krijgt u hier een pop-up scherm waarin u uw profielgegevens instelt. Hier kiest u ‘nieuwe aanvraag’. En vervolgens het formulier ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit is het formulier. Voordat we er stap voor stap doorheen lopen: De vier bovenste tabbladen zijn de ‘hoofdstukken’. U behandelt ze van links naar rechts. Elk ‘hoofdstuk’ kent een aantal stappen die u naar het volgende hoofdstuk leiden. Het gemakkelijkste doorloopt u alle stappen door, als u klaar bent, telkens op de ‘volgende’ knop onderaan te klikken. Daar gaan we: U gaat naar ‘heb ik een informatieplicht?’ en beantwoordt daar alle vragen. Onder de vraagtekenknoppen vindt u meer informatie en uitleg per vraag. Als blijkt dat u geen informatieplicht heeft, krijgt u dat hier te zien. Moet u wel rapporteren, dan gaat u naar ‘Rapportage aanmaken’. Nu bent u in het hoofdstuk ‘formulier’. Via de knop ‘gegevens indiener’ komt u in een formulier dat grotendeels al is ingevuld op basis van het KvK-nummer. U kunt hier de gegevens van de contactpersoon invullen. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen. Als u tussentijds stopt, kunt u later verder door naar ‘mijn overzicht’ te gaan. Zo vult u de gegevens van de verschillende inrichtingen in. Als een inrichting geen postcode heeft, kunt u deze ook duiden aan de hand van kadastrale gegevens. De Erkende Maatregelenlijsten zijn het uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket. U kiest hier de voor u meest passende lijst. Als u niet onder een van de bedrijfstakken valt, kiest u de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’. Nu kunt u – via de Erkende Maatregelenlijst – uw uitgevoerde maatregelen aanklikken en toelichten. Hier kunt u selecteren welke activiteiten wel en niet op de inrichting worden uitgevoerd. Activiteiten die niet worden uitgevoerd, staan automatisch op ‘niet van toepassing’ in de Erkende Maatregelenlijst. Vervolgens loopt u de maatregelen door die u heeft genomen. Let op, bij het invullen zijn er verschillende opties voor ‘wel’ en ‘niet’. En bij de techniek kunt u mogelijk kiezen uit meerdere varianten. Toelichten is vrijwillig. Echter, als u een alternatieve maatregel inzette is het geven van een omschrijving verplicht. Als u klaar bent, klikt u naar het volgende hoofdstuk: ‘controleren’. Als de rapportage foutief of onvolledig is, krijgt u hier een melding van. Een gedeeltelijk ingevulde rapportage wordt automatisch opgeslagen en is later als conceptrapport terug te vinden onder ‘Mijn overzicht’. U kunt alles nog eenmaal zelf controleren via het hoofdstuk: ‘controleren’. Ga vervolgens naar Hoofdstuk ‘verzenden’. U leest en vinkt de verklaring aan, en klikt op de knop ‘ondertekenen en verzenden’. U krijgt direct een bevestiging in beeld. Vervolgens kunt u via ‘Mijn Overzicht’ de rapportage inzien. Hier kunt u per inrichting de pdf’s vinden, downloaden en uitprinten. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht energiebesparing

 • Uitgeschreven tekst

  eHerkenning is de DigID voor bedrijven. U heeft het nodig om digitaal zaken te doen met de overheid. Zoals voor de Informatieplicht Energiebesparing. U wilt een rapportage informatieplicht energiebesparing aanmaken in eLoket van RVO.nl. Dan heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. U kunt dit middel bij zes erkende leveranciers aanvragen. Dat kost ongeveer vijf werkdagen. Vraag het dus op tijd aan. De kosten van het eHerkenningsmiddel bedragen vijf tot tweeëntwintig euro per jaar.In deze video nemen we de stappen door voor het aanvragen van eHerkenning voor eLoket van RVO.nl. Ga naar mijn.rvo.nl en vervolgens naar ‘inloggen op eLoket’.Selecteer eHerkenning.nl. Klik op ‘Middel aanvragen of upgraden’.En vervolgens op ‘Aanvragen’. U gaat naar het leveranciersoverzicht. Hier ziet u wat de tarieven zijn per leverancier en wat de leveringstermijn is. Kies een leverancier en klik in de kolom ‘Aanvraag’ op ‘Online’. De schermen die volgen zien er bij elke leverancier een beetje anders uit. De inhoud is overal min of meer gelijk. U voert uw KvK-nummer in. Op basis daarvan wordt uw bedrijfsinformatie automatisch ingevuld. Check deze gegevens. Vervolgens voert u de gegevens van de gebruiker in. Ook hier worden de bedrijfsgegevens weer opgehaald op basis van uw KvK-nummer. U selecteert de geldigheidsduur van het middel. U controleert uw gegevens. Vervolgens kunt u de aanvraag versturen. Het registratieformulier is beschikbaar als pdf. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. Na gemiddeld vijf werkdagen ontvangt u, afhankelijk van de leverancier, een mail of sms met een wachtwoord. Na ontvangst van het wachtwoord gaat u via mijn.rvo.nl naar ‘Inloggen’ op eLoket. Hier klikt u op ‘inloggen’. U selecteert uw leverancier in het vak ‘Maak een keuze’. Uw email-adres is uw gebruikersnaam. Het wachtwoord heeft u via sms of email gekregen. Vervolgens wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Daarna selecteert u de relevante diensten. Zorg in elk geval dat de keuze RVO.nl, tussen haakjes, ‘eLoket’ is aangevinkt. Via de knop ‘Volgende’ komt u bij de startpagina van eLoket. Zo verloopt de aanvraag van eHerkenning. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht. Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Webinar informatieplicht energiebesparing

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.