Downloads communicatiemiddelen informatieplicht

Brief bevoegd gezag informatieplicht

Voorbeeldbrief voor bevoegde gezagen (gemeenten en/of omgevingsdiensten) om drijvers van inrichtingen in hun handhavingsgebied te attenderen via een digitale brief.

Machtigingsformulier intermediair Informatieplicht

Animatiefilms informatieplicht

Korte animatiefilm van 1 minuut voor social media

Service menu right