Energiebesparingsplicht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energiebesparingsplicht

20-01-2020

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

  Hoe geeft u invulling aan de energiebesparingsplicht?

  U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

  • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
   U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
    
  • U neem alle toepasselijke EML-maatregelen.
   Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
    
  • U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen
   Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

  Actuele Erkende Maatregelenlijsten 2019

  5 maart 2019 zijn in de Staatscourant de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing voor de 19 bedrijfstakken gepubliceerd. Er staan nieuwe maatregelen op de lijsten en achterhaalde technieken zijn verwijderd. Ook is de reikwijdte van enkele lijsten breder met meer subsectoren en gebouwtypen.

  Was u al bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen? U hoeft een eerder uitgevoerde erkende maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst staat. In de omschrijving van de nieuwe EML wordt daar rekening mee gehouden.

  Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

  Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas (equivalenten) verminderen.

  Berekening terugverdientijden

  De berekening van de terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen is geactualiseerd. De actualisatie is op 9 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe regeling trad vanaf 1 augustus 2019 in werking.

  Uurlonen

  Eigen personeel kan werkzaamheden uitvoeren aan de energiebesparende installaties. Voor het berekenen van die kosten kunt u gebruik maken van de door het CBS vastgestelde uurlonen van werknemers naar beroepsgroep. Deze vindt u in onderstaande download. De hoogte van deze uurlonen wordt iedere kabinetsperiode vastgesteld. Ook kunt u contact opnemen met uw branchevereniging voor het inschatten van de kosten.

  Meer informatie vindt u op de website van InfoMil.  

   

  Eerste verantwoordelijke energiebesparingsverplichtingen

  In de milieuwetgeving staan verschillende verplichtingen voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. In de praktijk is niet altijd duidelijk wie als eerste verantwoordelijk is voor de naleving daarvan. De koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben hierover overleg gevoerd, in afstemming met het Kernteam Energie Audit (EED). In onderstaand memo staan de afspraken voor kantoren en winkels, maar de systematiek is ook toepasbaar op andere sectoren.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.