Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing (EML)

De Erkende Maatregenlijst is uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket van RVO.nl. Voor 19 bedrijfstakken zijn er lijsten opgesteld met maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Service menu right