Service menu right

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Alles over de informatieplicht energiebesparing

U leest hier wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt, en of deze ook voor u geldt.
Lees hier meer informatie over de energiebesparingsplicht.
Met dit interactieve stappenplan ziet u snel of u onder de informatieplicht energiebesparing valt en hoe u de energiebesparende maatregelen moet rapporteren.
Vind hier de te downloaden communicatiemiddelen.
Inspiratie opdoen? Lees hoe andere bedrijven en instellingen omgaan met de informatieplicht energiebesparing.
Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.