Veelgestelde vragen Informatieplicht

Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn genomen energiebesparende maatregelen rapporteren?

U rapporteert uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket van RVO.nl.

Kan ik de rapportage ook in stapjes invullen en tussentijds opslaan?

Ja, u kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in eLoket. Uw rapportage wordt als pdf opgeslagen, zodat u deze later nog kunt inzien.

Kan ik een intermediair machtigen om voor mij de rapportage in te vullen? En wie is dan verantwoordelijk voor de juistheid?

Ja, u kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in eLoket. Dan hoeft u niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen.

Meer informatie, hoe u iemand anders machtigt.

Heb ik een eHerkenningsmiddel nodig om te rapporteren?

Ja, om in te kunnen loggen in eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dit duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Afhankelijk van uw leverancier betaalt u 5-22 euro per jaar. Machtigt u een intermediair om voor u te rapporteren in eLoket? Dan hoeft u niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Binnen mijn inrichting werken meerdere mensen aan energiebesparing. Kunnen wij met meerdere mensen rapporteren?

Nee, dat is niet toegestaan. Per inrichting mag er maar één persoon een rapportage indienen in eLoket.

Kan ik achteraf corrigeren/aanpassen?

U kunt de gegevens aanpassen tot en met 1 juli 2019. Dit betekent niet dat eLoket na die datum sluit. Voert u na 1 juli 2019 aanpassingen door? Dan wordt er in eLoket een kopie van uw rapportage met een nieuw registratienummer aangemaakt.

Krijg ik na het rapporteren gelijk een bericht of ik voldoe aan de informatieplicht en/of energiebesparingsplicht?

Nee, u krijgt niet direct een bericht of u wel of niet daaraan voldoet. Dat bepaalt het bevoegd gezag. Nadat u uw energiebesparende maatregelen heeft gerapporteerd in eLoket, ontvangt u wel direct een bevestigingsmail dat u uw rapportage heeft ingediend.
Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Service menu right