Service menu right

Kennisnetwerk Elektrische Aandrijfsystemen

Het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (#KEEA) maakt praktische kennis toegankelijk en beschikbare technieken bekend bij beïnvloeders en beslissers bij eindgebruikers.

Industriële bedrijven raken zo beter bekend met de beschikbare efficiëntere technieken voor elektrische aandrijfsystemen. Sinds 16 juni 2011 is een Europese richtlijn (2005/32/EG) van kracht die strengere eisen stelt aan de minimale efficiency van elektromotoren. Deze richtlijn wordt verder uitgelegd in de verordening EC 640/2009 dd 22 juli 2009.

Het kennisnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van FEDA en UNETO-VNI (de brancheorganisaties van producenten van elektromotorsystemen en installateurs en onderhoudsbedrijven) en vertegenwoordigers van de vakgroepen voor elektromotorsystemen EMO en EMMS.

Energieverbruik elektromotorsystemen

Elektromotorsystemen bepalen voor ca. 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Daar is op rendabele wijze 20 tot 30 procent energie-efficiencyverbetering op te realiseren. Voor industriële gebruikers is optimalisatie van motorsystemen zeer rendabel, kan men kostenbesparingen realiseren en de concurrentiekracht versterken. Een focus op duurzame aandrijfsystemen biedt het Nederlandse bedrijsleven commerciële kansen én de mogelijkheid zich (internationaal) te onderscheiden.

Meer weten?