Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Meer artikelen
Onderdelen van een zandfabriek - energie-efficiëntie

Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZK bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.

  • De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vindt u in de resultatenbrochures.
  • In de Kamerbrief van 20 december 2017 vindt u de behaalde resultaten in 2016 van de convenanten MEE en MJA3, de ambities van de MJA3- en de MEE-bedrijven voor de periode 2017-2020 en de voortgang van het Addendum op het MEE-convenant.
  • In de infographic Convenanten Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie 2016 zijn de resultaten over 2016 en de langere termijn samengevat.
  • De resultaten over 2016 per MJA3- en MEEsector staan in de sectorfactsheets.

IP2020 – Energiebesparing bedrijven

Het doel uit het Energieakkoord van 100 PJ energiebesparing in de industrie en utiliteitsbouw is nog niet in zicht. De pijler Energiebesparing Bedrijven van het Intensiveringsprogramma energieuitdagingen 2020 (IP2020) wil 10 PJ van dit tekort inlopen. Meer snelheid, daadkracht en samenhang. Dat is nodig om de doelen van het Energieakkoord in 2020 te halen. Bedrijven zelf zullen moeten gaan investeren in energiebesparende maatregelen en activiteiten. IP2020 gaat hierbij helpen. Door bijvoorbeeld inzicht te geven in besparingsmogelijkheden. IP2020 zal ook experimenteren met aanpakken. Het doel daarvan is om bedrijven de uitvoering van deze besparingsmogelijkheden zo veel mogelijk uit handen te nemen. IP2020 doet dat praktisch en - als dat nodig is - ook financieel.

Addendum MEE

Het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) houdt in dat individuele MEE-bedrijven een aanvullende individuele verplichting zijn aangegaan om gezamenlijk 9 PJ aanvullende finale energiebesparing te realiseren. Dit gebeurt in het kader van de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei van 6 september 2013.

De MEE-bedrijven hebben eind juni 2017 hun akkoord gegeven op hun individuele besparingsopgaven. Lees meer op Addendum MEE.

Bedrijfsspecifieke afspraak voor MEE-bedrijven

EZK heeft met een aantal bedrijven bedrijfsspecifieke afspraken afgesloten. Deze afspraken gaan  over het nemen van energiebesparende maatregelen die verder gaan dan de afspraken in het MEE convenant. Alle informatie vindt u op bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing. Hier staat ook het rapport met informatie over het onderzoek naar de financiering daarvan.

Bespaar energie én kosten

Meerjarenafspraak of niet, het verbeteren van de energie-efficiëntie kan aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf opleveren. Vaak kunt u met kleine investeringen grote kostenbesparingen realiseren. Bijvoorbeeld door betere isolatie van warmteprocessen, optimalisatie van de persluchtinstallatie of gebruik van ledverlichting. De investeringskosten verdient u vaak binnen korte tijd terug. Onze tools bieden inzicht in de mogelijkheden.

Kennisnetwerken

Innoverende netwerken bevorderen kennisuitwisseling tussen specifieke doelgroepen en kunnen leiden tot nieuwe, innovatieve projecten. Dit kan naast commerciële voordelen ook leiden tot een aanzienlijke emissiereductie en grondstof- en energiebesparing in productieprocessen en producten. Vanuit het programma Meerjarenafspraken energie-efficiëntie ondersteunen we kennisnetwerken op diverse gebieden.

Duurzame (rest)warmte

Wilt u uw warmte- en koude voorziening verduurzamen? Dan kunt u bij het Nationaal Expertisecentrum Warmte terecht voor informatie over duurzame energiebronnen, restwarmte en warmtenetten, instrumenten, praktijkverhalen, financiële en fiscale regelingen en Green Deals.

Fiscaal voordeel voor investeringen

Als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen, kunt u rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsafstrek (MIA) kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Raadpleeg de Energielijst en Milieulijst 2017 voor de technieken die in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

LinkedIn groep Energieke Bedrijven

Bent u MJA3- of MEE-deelnemer en geïnteresseerd in energie en grondstoffen? Word dan lid van de LinkedIn groep Energieke Bedrijven van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Blijf op de hoogte van al het nieuws en doe mee aan discussies. De groep is een samenwerkingsforum waar iedere deelnemer kan lezen, plaatsen en discussiëren.

Binnen deze groep signaleren we actuele ontwikkelingen, wisselen we ideeën, vragen, kennis en ervaringen uit. We delen best practices en haalbaarheidsonderzoeken, verplichtingen en uitleg rondom convenanten. En we attenderen op interessante bijeenkomsten.

Inspiratie van andere ondernemers

Benieuwd hoe andere ondernemers het aanpakken? Maar liefst 1.111 MJA3- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding en nemen actie om duurzaam te ondernemen. Hun ideeën, successen en leerervaringen zijn te lezen in verschillende praktijkverhalen en te bekijken in korte films.

KlantContact RVO.nl

Vragen over energiebesparing of de meerjarenafspraken energie-efficiëntie? Neem contact op met KlantContact RVO.nl via het contactformulier of telefonisch via 088 042 42 42.

Service menu right