Service menu right

Basisvragen energie-efficiëntie (MJA3/MEE)

Is uw onderneming MJA3- of MEE-deelnemer? Dan moet u voor het Energie-efficiëntieplan (EEP) voor de periode 2017-2020 enkele energiebesparende maatregelen die u toepast, serieus onderzocht hebben. Daarnaast moet uw onderhoud goed op orde zijn.

Om hierin inzicht te krijgen staan in het EEP format 14 verplichte vragen (de basisvragen energie-efficiëntie). U beantwoordt deze vragen als u het EEP 2017-2020 opstelt.

Enkele vragen zijn met name van toepassing voor bedrijven of instellingen die een groot deel van het gasverbruik inzetten voor gebouwverwarming. Voor de meeste industriële sectoren zijn deze vragen daarom niet van toepassing. Als een vraag niet van toepassing is voor uw onderneming, is beantwoording niet nodig.

In andere gevallen verwachten we dat de onderneming de maatregel of onderhoudsactiviteit:

  • heeft uitgevoerd
  • nog gaat uitvoeren
  • of overtuigend kan beargumenteren waarom men dit niet kan of gaat doen

Toelichting per basisvraag

Per ‘basisvraag energie-efficiëntie’ in het EEP-format is een factsheet of brochure met een uitgebreide toelichting beschikbaar. Daarin staat ook aangegeven wanneer de maatregel hoogstwaarschijnlijk voor u van toepassing is. U vindt de factsheets en brochures bij de downloads op deze pagina. Lees meer over het Energie-efficiëntieplan (EEP).