Service menu right

Over de convenanten MJA3 en MEE

Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiëntie. Hiermee draagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meerjarenafspraken.