Resultatenbrochures MJA3/MEE

In de ‘Resultatenbrochure Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie’ vindt u de resultaten van de convenanten ‘Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-ondernemingen’ (MEE) en de ‘Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2020’ (MJA3).

De monitoringgegevens van alle deelnemende sectoren vormen de input voor de resultatenbrochure. Deze brochure is de verantwoording aan de Tweede Kamer over de energiebesparing van de Nederlandse industrie. Tevens geven de sectoren hierin aan wat de totale inspanningen en behaalde energiebesparingen zijn.

De resultatenbrochure wordt jaarlijks rond Prinsjesdag beschikbaar gesteld op deze website. Bij de downloads vindt u de meest recente resultatenbrochures. Hier treft u tevens een beknopte, grafische weergave van de resultatenbrochures aan. Wilt u de resultatenbrochures bekijken van voorgaande jaren, ga dan naar het archief resultatenbrochure MJA3/MEE.

Service menu right