MJA3/MEE Jaarkalender

Wat doet u en wat doet RVO.nl? Volg het in onderstaande tabel rondom de monitoring – en voortgangsverklaringactiviteiten voor MJA3 en MEE.

Actie

Wie

Deadline

Monitoringsgegevens over 2018 indienen via e-MJV
Bedrijf
1 april 2019
Wanneer u gegevens niet heeft ingediend
 • in gebreke brief
 • laatste kans om gegevens in te dienen
 
 
 • RVO.nl
 • Bedrijf
 
 
 • 2 april 2019
 • 15 april 2019

Monitoring

 
 
Verificatie monitoringdata
RVO.nl
juni 2019
Aggregatie monitoringdata naar sectorniveau ten behoeve van de sectorrapportage
RVO.nl
juni 2019
Concept sectorrapportage wordt besproken in de Overleggroep Energie (OGE) van de desbetreffende sector
Brancheorganisatie, EZ/I&M/BZK, bevoegd gezag, RVO.nl
juni 2019
Sectorrapportages worden geaggregeerd tot resultaat op MJA3/MEE-niveau
RVO.nl
juni 2019
Convenantsresultaat en bedrijven die de bedrijfsgegevens niet of te laat hebben ingediend, worden besproken in het
 • Platform MJA3
 • de Commissie MEE
Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO.nl
 • 3 juli 2019
  (Platform MJA3)
 • 7 juli 2019
  (Commissie MEE)
Sectorrapportages worden niet gepubliceerd op RVO.nl
 
 
Bedrijfsrapportages kunnen worden gedownload via het e-MJV
Bedrijf
september 2019

Voortgangsverklaring

 
 
Aan de hand van de bedrijfsgegevens wordt gecontroleerd of aan de verplichtingen uit 2018 is voldaan
RVO.nl
mei - juni 2019
Besluit of aan de verplichtingen is voldaan en de voortgangsverklaring wordt afgegeven
RVO.nl
15 juni 2019
Bedrijf wordt in kennis gesteld over het wel of niet verkrijgen van een voortgangsverklaring
RVO.nl
15 juni 2019
Brancheorganisatie wordt geïnformeerd over bedrijven binnen haar branche die geen voortgangsverklaring krijgen
RVO.nl
16 juni 2019
In Platform wordt besproken hoeveel bedrijven (anoniem) geen voortgangsverklaring hebben gekregen
Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO.nl
3 juli 2019
Bezwaar indienen tegen niet verkrijgen van voortgangsverklaring bij:
 • RVO.nl
Bedrijf
1 augustus 2019 (6 weken na besluit)
Behandeling bezwaarprocedure
RVO.nl
augustus-september-oktober 2019

Service menu right