MJA3/MEE Jaarkalender

Wat doet u en wat doet RVO.nl? Volg het in onderstaande tabel rondom de monitoring – en voortgangsverklaringactiviteiten voor MJA3 en MEE.

Actie

Wie

Deadline

Monitoringsgegevens over 2017 indienen via e-MJV
Bedrijf
1 april 2018
Wanneer u gegevens niet heeft ingediend
 • in gebreke brief
 • laatste kans om gegevens in te dienen
 
 
 • RVO.nl
 • Bedrijf
 
 
 • 2 april 2018
 • 15 april 2018

Monitoring

 
 
Verificatie monitoringdata
RVO.nl
juni 2018
Aggregatie monitoringdata naar sectorniveau ten behoeve van de sectorrapportage
RVO.nl
juni 2018
Concept sectorrapportage wordt besproken in de Overleggroep Energie (OGE) van de desbetreffende sector
Brancheorganisatie, EZ/I&M/BZK, bevoegd gezag, RVO.nl
juni 2018
Sectorrapportages worden geaggregeerd tot resultaat op MJA3/MEE-niveau
RVO.nl
juni 2018
Convenantsresultaat en bedrijven die de bedrijfsgegevens niet of te laat hebben ingediend, worden besproken in het
 • Platform MJA3
 • de Commissie MEE
Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO.nl
 • 3 juli 2018
  (Platform MJA3)
 • 7 juli 2018
  (Commissie MEE)
Sectorrapportages worden niet gepubliceerd op RVO.nl
 
 
Bedrijfsrapportages kunnen worden gedownload via het e-MJV
Bedrijf
september 2018

Voortgangsverklaring

 
 
Aan de hand van de bedrijfsgegevens wordt gecontroleerd of aan de verplichtingen uit 2016 is voldaan
RVO.nl
mei - juni 2018
Besluit of aan de verplichtingen is voldaan en de voortgangsverklaring wordt afgegeven
RVO.nl
15 juni 2018
Bedrijf wordt in kennis gesteld over het wel of niet verkrijgen van een voortgangsverklaring
RVO.nl
15 juni 2018
Brancheorganisatie wordt geïnformeerd over bedrijven binnen haar branche die geen voortgangsverklaring krijgen
RVO.nl
16 juni 2018
In Platform wordt besproken hoeveel bedrijven (anoniem) geen voortgangsverklaring hebben gekregen
Brancheorganisaties, IPO, EZK, I&W, BZK, RVO.nl
3 juli 2018
Bezwaar indienen tegen niet verkrijgen van voortgangsverklaring bij:
 • RVO.nl
Bedrijf
1 augustus 2018 (6 weken na besluit)
Behandeling bezwaarprocedure
RVO.nl
augustus-september-oktober 2018

Service menu right