Maatregellijsten MJA3

Als ondernemer wilt u uw bedrijfsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten. Door het nemen van energiebesparende maatregelen bespaart u kosten, verbetert de energie-efficiëntie en wordt er een bijdrage geleverd aan de milieudoelstellingen. Daarom stelde RVO.nl met de brancheorganisaties voor elke MJA3-sector een lijst op met energiebesparende maatregelen (de MJA3-maatregellijsten).
 
De MJA3-maatregellijsten ondersteunen u bij het vinden van maatregelen en vervolgens om te kunnen bepalen welke maatregel interessant is voor uw bedrijf. Kern van elke maatregel zijn de technische en economische gegevens die u als bedrijf nodig heeft om te kunnen bepalen of een maatregel relevant is.
 
De MJA3 maatregellijsten vindt u onderaan deze pagina bij de ‘downloads’.

Met MJA3-maatregellijsten werken aan energie-efficiëntie

Een maatregellijst is een uitgebreide database van energiebesparende maatregelen per sector. De maatregelen gaan over de thema’s procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie. Alle MJA3-maatregellijsten zijn opgesteld in Excel, hebben hetzelfde format en zijn op elk onderdeel van het format doorzoekbaar. Naast branche-naam, maatregelcode, maatregeltitel en een korte omschrijving bevat elke maatregel informatie over:
 • de techniek(en) waarmee de maatregel gerealiseerd kan worden
 • de belangrijkste technische- en economische voorwaarden waarmee rekening  gehouden dient te worden
 • kentallen waarmee het bedrijf globaal de besparing en investering kan bepalen.

Gebruik MJA3-maatregellijsten

Elke maatregellijst bevat een korte leeswijzer. In aanvulling op de leeswijzer vindt u op deze pagina algemene informatie over de actualisatie van de maatregellijsten voor de EEP-ronde 2017–2020, het verschil tussen sectorspecifieke- en generieke maatregelen, de verschillende rendementsberekeningen en de erkende maatregellijsten.
 
De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de actualisering van de maatregellijsten voor de EEP-ronde 2017-2020 zijn:
 • het indelen van de maatregelen in vijf soorten
 • het toevoegen van de technische- en economische voorwaarden in plaats van de TerugVerdienTijd (TVT)
 • waar mogelijk aanpassen van de besparing en investering naar kentallen

Vijf soorten maatregelen

Naast de indeling in procesefficiëntie (PE), ketenefficiëntie (KE) en duurzame energie (DE) zijn de maatregelen nu ook ingedeeld in vijf soorten:
 1. meest gerealiseerde PE-maatregelen in een sector: dit zijn gangbare en dus ook voor andere bedrijven in de sector interessante én naar verwachting rendabele maatregelen
 2. idee voor PE/KE/DE: inspirerende en technisch volwassen maatregelen waarbij een bedrijf zelf nog de haalbaarheid dient te onderzoeken
 3. innovatief: inspirerende maatregelen waarvoor nog onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid nodig is
 4. erkend: maatregelen die voorkomen op de lijst van ‘erkende maatregelen’ (alleen van belang bij MJA3-sectoren waarvoor een erkende maatregellijst is opgesteld)
 5. basis: maatregel welke past bij een van de 14 basisvragen energie-efficiëntie.

Sectorspecifiek en generiek

Elke MJA3 maatregel krijgt het kenmerk sectorspecifiek (S) of generiek (G). De sectorspecifieke maatregelen staan in de sectorlijsten. De generieke maatregelen staan in de generieke maatregellijst. Sectorspecifieke maatregelen zijn kenmerkend voor een bepaalde sector en kunnen - in die functionaliteit én uitvoeringsvorm - alleen daar toegepast worden. Generieke maatregelen kunnen in principe in alle sectoren toegepast worden. Soms heeft een generieke maatregel bij een bepaalde sector zo’n specifieke functie en vorm, dat deze voor die sector sectorspecifiek is. Dan wordt de betreffende maatregel ook op de sectorspecifieke lijst van die sector vermeld.

Rendementsberekening van de maatregelen

Om te berekenen of een maatregel rendabel is, ontwikkelde RVO.nl een uniforme rekenmethodiek: de rendementsberekening energie-efficiëntiemaatregelen. Hiermee berekent u het rendement op de investering die u doet om de maatregel te nemen.

Erkende maatregelen

De meeste MJA3-bedrijven moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Volgens het Activiteitenbesluit zijn de erkende maatregellijsten een hulpmiddel waarmee een bedrijf (als het voor de erkende lijst kiest) kan voldoen aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Erkende maatregellijsten bevatten namelijk per sector een set van energiebesparende maatregelen waarmee een bedrijf (indien het deze maatregelen neemt) eenvoudig aan het Activiteitenbesluit (artikel 2.15) kan voldoen. Elke erkende maatregellijst voor een sector wordt erkend door zowel het Rijk, het bevoegd gezag als de betreffende sector. Een bedrijf kan er dus voor kiezen om de erkende maatregellijst toe te passen. Dit is niet verplicht. De erkende maatregellijsten zijn te vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Downloads:

Service menu right