Softwaresystemen voor energiemanagement

Meer artikelen
Onderdelen van een zandfabriek - energie-efficiëntie

Kosten besparen op het energieverbruik van uw kantoor of schoolgebouw? Met een ICT-systeem bestaande uit hardware en software realiseert u eenvoudig en met een korte terugverdientijd een blijvend lagere energierekening.

Kosten besparen op het energieverbruik van uw kantoor of schoolgebouw? Met een ICT-systeem bestaande uit hardware en software realiseert u eenvoudig en met een korte terugverdientijd een blijvend lagere energierekening.

De terugverdientijd van een energiemanagementsysteem is vaak slechts 1 jaar en levert met weinig inspanning besparingen van 21% (scholen) tot 33% (kantoren) van uw energiekosten op.

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) stelt in juli 2016 dat door het gebruik van energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw landelijk 20 a 30 petajoule aan energiebesparing mogelijk is. Dit besparingspotentieel alleen levert vastgoedeigenaren en huurders een gezamenlijke kostenbesparing op van circa 550 miljoen euro per jaar op de vermeden inkoop van gas of stroom.

Voor veel organisaties, gebouweigenaren en gebruikers is dit onbekend terrein. Welk ICT-systeem is het meest geschikt? Welke functionaliteiten passen bij de organisatie? En bij welke leverancier kunt u met deze wensen terecht?

Energiemanagementsystemen zijn marktrijp en in voldoende mate beschikbaar.

Deze handreiking helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Het beschrijft:

  • de behoefte
  • de methodiek
  • de voordelen
  • de bijpassende software

Op deze pagina's vindt u een stappenplan, om te bepalen of energiemanagement interessant is voor uw organisatie. Het begeleidt u in de keuze van de softwarefunctionaliteiten en welke leverancier u daarvoor kunt benaderen.

Service menu right