Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE)

Ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren werken aan energiebesparing en CO2-reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord.

Bedrijven die deelnemen aan de MJA3/MEE hebben verplichtingen. Zo moeten zij aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan en monitoring van de resultaten. Brancheorganisaties maken een meerjarenplan voor de branche als geheel. RVO.nl ondersteunt bedrijven bij deze besparingsdoelstellingen.

Bedrijfsspecifieke afspraken

EZK maakte met een aantal bedrijven specifieke afspraken voor energie-efficiëntiemaatregelen die verder gaan dan de afspraken uit het MEE-convenant. Het kan gaan over uiteenlopende maatregelen, zoals restwarmte benutting, projecten waarbij apparatuur wordt vervangen door state-of-the-art energiezuinige apparatuur of innovatieve projecten waarbij een nieuwe energiebesparende technologie wordt gedemonstreerd. Uitgangspunt is dat de maatregelen aanvullende energie-efficiëntiewinst opleveren.

Dit zijn de bedrijven die hierover afspraken hebben:

  • Shell Nederland Raffinaderij B.V. Warmtebedrijf Infra N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V.
  • Dow B.V. en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Het Groene Net, USG en de Provincie Limburg

Meer over de bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing

Subsidies en financiering

Wij ondersteunen u bij de afspraken die u heeft gemaakt. Bent u op zoek naar financiering? Kijk dan in onze subsidiewijzer. Daar vindt u onze subsidieregelingen zoals de EIA, de MIA\VAmil en Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS.

Bedrijven met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar komen in aanmerking voor de Teruggaveregeling energiebelasting. Via de teruggaveregeling kunnen MJA3- en MEE-deelnemers geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Meer over de Teruggaveregeling energiebelasting

Gebruikersgroepen

In een gebruikersgroep brengt RVO.nl bedrijven samen die kennis en informatie uitwisselen om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Binnen de gebruikersgroep werken ze samen in oplossingen. Nu eens niet als concurrenten, maar als collega’s op zoek naar het beste resultaat. Meer over Gebruikersgroepen energie-efficiëntie MJA3/MEE.

In de praktijk

Ruim 1.000 MJA3- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding. Hun successen en leerervaringen zijn te lezen in praktijkverhalen en te bekijken in korte video's.

Service menu right