Service menu right

Addendum MEE

Het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) houdt in dat individuele MEE-bedrijven een aanvullende individuele verplichting zijn aangegaan om gezamenlijk 9 PJ additionele finale energiebesparing te realiseren. Dit gebeurt in het kader van de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei van 6 september 2013. De looptijd van het Addendum MEE is van 20 april 2017 tot en met 31 december 2020.

Het Addendum MEE geldt voor inrichtingen die deelnemen aan de MEE. Op basis van het Addendum MEE is er per inrichting een individuele besparingsopgave vastgesteld.

Proces

De MEE-bedrijven ontvingen medio mei 2017 namens de Commissie MEE een brief van RVO. Hierin stond de individuele besparingsopgave vermeld voor de desbetreffende inrichting.

De MEE-bedrijven gaven eind juni 2017 hun akkoord op hun individuele besparingsopgaven. 

Uiterlijk 1 november 2017 hebben de MEE-bedrijven hun Aanvulling op het Energie-Efficiëntie Plan (Aanvulling op het EEP) ingediend. RVO heeft uiterlijk op 1 februari 2018 gerapporteerd aan de bedrijven over hoeveel additionele finale energiebesparing akkoord is bevonden en is toegewezen. Bedrijven die het niet eens waren met de rapportage konden een zienswijze Aanvulling op het EEP indienen bij RVO. De indieningstermijn van de zienswijze was tot uiterlijk 28 februari 2018. Bedrijven die een zienswijze hebben ingediend, ontvingen voor 1 april 2018 bericht van RVO over hoeveel de definitieve Aanvulling op het EEP bijdraagt aan hun besparingsopgave.

Verplichtingen MEE-bedrijven

  • Elk MEE-bedrijf heeft een individuele besparingsopgave geaccepteerd voor haar inrichting(en). Deze individuele besparingsopgave moet uiterlijk in 2020 gerealiseerd zijn.
  • Uiterlijk 1 november 2017 moesten de MEE-bedrijven hun aanvulling op het EEP bij RVO indienen. In deze aanvulling op het EEP zijn additionele finale energiebesparingsmaatregelen opgenomen die invulling geven aan de individuele besparingsopgave.
  • Elk MEE-bedrijf rapporteert jaarlijks apart in het e-MJV over de voortgang van de aanvulling op het EEP, gelijktijdig met de reguliere monitoringsrondes van de MEE.

Overschotten en tekorten tussen MEE-bedrijven

Als bij een inrichting de aanvulling op het EEP leidt tot meer energiebesparing dan haar individuele besparingsopgave, kan het overschot geheel of gedeeltelijk tussen MEE-bedrijven worden overgedragen.