Meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP)

27-10-2020

Brancheorganisaties die meedoen aan het MJA3-convenant zijn verplicht om een meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) te maken. Gedurende de looptijd van het MJA3-convenant (2001-2020) moet het MJP vervolgens elke 4 jaar worden geactualiseerd.

MJA3-convenant

De brancheorganisaties bepalen op basis van de energie-efficiëntieplannen (EEP's) van de bij hen aangesloten ondernemingen welke verdere maatregelen zij nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren en leggen dit vast in het MJP.
In het MJA3-convenant bevat het MJP de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de invoering van systematische energiezorg (energiemanagement) en verbetering van procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten.

MEE-convenant

Brancheorganisaties die meedoen aan het MEE-convenant kunnen een  MJP maken, maar dat is geen verplichting. Dit kan op basis van  de EEP’s, de uitkomst van de voorstudies en eventueel de routekaarten van de bij hen aangesloten MEE-bedrijven.

Format en toetsing

Voor het MJP bestaat geen vast format. Elke brancheorganisatie maakt een MJP dat past in haar eigen context. Er is wel een voorbeeld van een inhoudsopgave voor het MJP beschikbaar.

In de toetsing wordt onderscheid gemaakt naar kwantitatieve (ambitie) en kwalitatieve (beschouwing) aspecten. Het MJP wordt goedgekeurd door het ministerie en geadviseerd door RVO. Na vaststelling en goedkeuring is het MJP openbaar. Een overzicht van goedgekeurde MJP’s vindt u op de pagina Goedgekeurde Meerjarenplannen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.