Agrosectoren - Glastuinbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Agrosectoren - Glastuinbouw

20-04-2020
De glastuinbouw heeft al vanaf 1991 een traditie van samenwerking met de overheid om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Vanaf 2002 is het programma Kas als Energiebron het innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert.
 
LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekken hierin samen op. Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers worden innovaties gestimuleerd die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen.
 
Om duurzame investeringen te stimuleren, spelen kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken een grote rol.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.