Energiebesparingsplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

Door de maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

U kunt invulling geven aan deze energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

U neemt alle toepasselijke EML maatregelen

  • Heeft uw bedrijf of instelling alle toepasselijke erkende maatregelen voor uw bedrijfstak genomen? Dan voldoet u in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen.

U neemt een deel van de toepasselijke EML maatregelen

  • Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de EML maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Er is voor uw bedrijf of instelling geen EML

  • Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML beschikbaar, of kunt u de EML niet gebruiken? Dan neemt u binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw bedrijf een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht

Actuele Erkende Maatregelenlijsten begin 2019

Begin 2019 komen er geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten (EML) beschikbaar voor de 19 bedrijfstakken. Er staan dan nieuwe maatregelen op de lijsten en achterhaalde technieken zijn verwijderd. Ook is het bereik van enkele lijsten groter met meer subsectoren en gebouwtypen.

Bent u al bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen? U hoeft een eerder genomen erkende maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe EML voor.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik

Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren of het toepassen van LED-verlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van Joules, kWh en/ of m3 aardgas(equivalenten) verminderen.

Service menu right