Veelgestelde vragen Informatieplicht

Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn getroffen energiebesparende maatregelen rapporteren?

RVO.nl bouwt eLoket waarin u uw maatregelen kunt rapporteren. Naar verwachting is eLoket begin 2019 beschikbaar.

 

Kan ik de rapportage ook in stapjes invullen en tussentijds opslaan?

Ja, het invullen kan stapsgewijs en op verschillende momenten.

Heb ik een eHerkenningsmiddel nodig om te rapporteren?

Ja, voor het rapporteren heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden. Houd er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt. Vraag dus tijdig uw eHerkenningsmiddel aan. Bekijk het stappenplan aanschaffen eHerkenning

Binnen mijn bedrijf of instelling werken meerdere mensen aan energiebesparing. Kunnen wij met meerdere mensen rapporteren?

Nee, dat is niet toegestaan. Per inrichting mag er maar één persoon een rapportage indienen. Heeft uw bedrijf meerdere inrichtingen, dan mag per inrichting één persoon een rapportage indienen. Dat hoeven dus niet dezelfde personen te zijn.

Kan ik een intermediair machtigen om voor mij de rapportage in te vullen? En wie is dan verantwoordelijk voor de juistheid?

Ja, dat kan. Voor de rapportage van de informatieplicht is het niet nodig het bewijs van uw machtiging aan de intermediair op te sturen. De drijver van de inrichting moet de machtiging verstrekken en is verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Meer informatie, hoe u iemand anders machtigt.

Kan je achteraf corrigeren/aanpassen?

U kunt de gegevens aanpassen tot en met 1 juli 2019. Daarna zal eLoket niet sluiten, maar zal er na een aanpassing een kopie van de rapportage met een nieuw registratienummer aangemaakt worden door eLoket.

Krijg ik na het rapporteren gelijk een bericht of ik voldoe aan de informatieplicht en/of energiebesparingsplicht?

Nee, u krijgt niet direct een bericht dat u voldoet aan de informatieplicht en/of energiebesparingsplicht. Dat bepaalt het bevoegd gezag. Nadat u uw energiebesparende maatregelen heeft gerapporteerd in het eLoket, ontvangt u een bevestigingsmail dat u uw rapportage heeft ingediend. 

Waar moet de rapportage aan voldoen?

In eLoket kan de drijver van de inrichting de van toepassing zijnde bedrijfstak kiezen, waarna de drijver de maatregelen van die lijst aangeboden krijgt. Per maatregel kan vervolgens aangegeven worden of die:

  • Niet van toepassing is
  • Gedeeltelijk uitgevoerd is
  • Uitgevoerd is
  • Niet uitgevoerd is, maar er een alternatieve maatregel getroffen is.
  • Niet uitgevoerd is.

Het is verplicht het eventuele alternatief te omschrijven. Het is optioneel om een toelichting te geven op het niet treffen van een maatregel. Dit wordt echter wel aangeraden om vragen van het bevoegde gezag hierover voor te zijn.

Service menu right